Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > 100 dni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

100 dni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Od początku urzędowania przyjmujemy formułę dialogu z rolnikami – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas konferencji podsumowującej pierwsze 100 dni prac nowego Kierownictwa Resortu.

Minister Czesław Siekierski stwierdził, że w czasie pierwszych 100 dni działania Kierownictwa Resortu dotyczyły spraw bieżących, związanych z protestami rolników, a także sytuacji spowodowanej zaniechaniami i zaniedbaniami poprzedników.

Dialog z rolnikami

Minister Czesław Siekierski zwrócił uwagę, że 100 dni to czas, gdy odbyło się wiele spotkań i rozmów z rolnikami, zarówno na przejściach granicznych, na protestach, jak i w resorcie. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że dwa razy odbyły się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem, przypomniał też o rozmowach w Jasionce. Minister wskazał, że resort rolnictwa doprowadził do rządowego podejścia do kwestii rolnych, gdyż wiele spraw znajduje się w kompetencjach różnych resortów. Odbyło się też wiele rozmów na forum unijnym, ponieważ wiele spraw należy do kompetencji Komisji Europejskiej.

– Rozmowy były i są bardzo trudne, gdyż sytuacja jest wyjątkowa – zaznaczył minister Siekierski.

– Ważna jest pomoc, którą otrzymaliśmy od premiera Donalda Tuska. To on na najwyższych szczeblach Unii Europejskiej doprowadził do zmian, dzięki którym Zielony Ład został ograniczony do oczekiwań rolników – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Rozmowy z Ukrainą

Szef resortu rolnictwa poinformował, że cały czas prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską, w formule zarówno politycznej, jak i technicznej. Są to bardzo trudne rozmowy, gdyż strona ukraińska chce utrzymać dotychczasowe warunki dostępu do unijnego rynku.

– Jeszcze dziś będziemy rozmawiać ze stroną ukraińską w bardzo rozszerzonej formule, aby przygotować wkład do jutrzejszych polsko-ukraińskich rozmów rządowych w Warszawie, które zapowiadał wcześniej premier Donald Tusk – zapowiedział minister Czesław Siekierski.

Pozostałe zagadnienia

Poszczególne zagadnienia przedstawiali pozostali członkowie Kierownictwa Resortu, zgodnie z obszarami, za które odpowiadają.

Przyspieszenie wypłat i rozważne wydatkowanie środków

Sekretarz stanu Stefan Krajewski zwrócił uwagę, że zostały już usprawnione systemy informatyczne w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu ruszyły wpłaty środków dla rolników.

Wiceminister przypomniał, że choć rolnictwo w Polsce odpowiada za 2,2 proc. PKB, to ma istotne znaczenie gospodarcze i dlatego istotne jest, w jakim kierunku będzie zmierzało oraz jak rozważnie będą wydatkowane na nie środki.

Doraźna pomoc i dialog

Sekretarz stanu Michał Kołodziejczak stwierdził, że rynki rolne w Polsce nie tylko zostały rozregulowane, ale wręcz zniszczone. Dlatego rolnicy powinni otrzymać doraźną pomoc. Przypomniał, że za sprzedane zboże w okresie od 11 marca do 31 maja rolnik otrzyma dopłatę w wysokości 300 zł/tonę, a za zboże sprzedane pomiędzy 1 stycznia a 10 marca – 200 zł/tonę.

– Polityka będzie budowana w oparciu o głos rolników – zapewnił sekretarz stanu.

Rybołówstwo i inspekcja weterynaryjna

Sekretarz stanu Jacek Czerniak poinformował o działaniach związanych z rybołówstwem. Zwrócił uwagę, że w ramach środków europejskich do wydatkowania jest około 730 mln złotych. Wiceminister podkreślił w tym kontekście znaczenie prowadzenia polityki negocjacji i konsultacji z rybakami.

Drugim obszarem, za który odpowiada wiceminister, jest inspekcja weterynaryjna. Podkreślił zwiększenie i kompleksowość kontroli prowadzonych przez granicznych lekarzy weterynarii.

Zmiany w KPO i rozwój rolnictwa 4.0

Podsekretarz stanu Adam Nowak zwrócił uwagę na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Podkreślił, że dzięki nim w pełni zostaną zrealizowane wnioski złożone przez rolników na budowę silosów. Ponadto termin realizacji został wydłużony do końca czerwca 2025 r.

Wiceminister poinformował ponadto, że dzięki wprowadzonym zmianom zwiększą się do 1 mld złotych środki wspierające rozwój rolnictwa 4.0.

Życzenia wielkanocne

Na zakończenie konferencji prasowej minister Czesław Siekierski przekazał zebranym życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.

– Patrząc na stół wielkanocny zastawiony żywnością, pomyślmy o tych, którzy ją wyprodukowali. Zadbajmy też, żeby nie marnować żywności. Święta to czas nadziei, a my jesteśmy pełni nadziei na rozwiązanie bieżących problemów w rolnictwie i zdeterminowani – powiedział szef resortu rolnictwa.

www.gov.pl/rolnictwo