Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > 6,4 mld euro na wsparcie obszarów wiejskich

6,4 mld euro na wsparcie obszarów wiejskich

JK

Obszary wiejskie zostały uznane w Umowie Partnerskiej jako strategiczne obszary strategicznej interwencji państwa. Komisja Europejska zaakceptowała wsparcie obszarów wiejskich ze środków polityki spójności. Pieniądze pochodzić będą również z krajowych regionalnych programów operacyjnych.

Interwencja w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 ma koncentrować się na:

– rozwoju przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego w tym reorientacji  zawodowej rolników;

-rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej;

-infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej;

Szacunkowo wparcie z tego  źródła wynosić będzie 5,2 mln euro.

W ramach krajowych regionalnych programów operacyjnych mają być realizowane projekty o wartości:

– ok 800 mln euro dotyczące  sieci szerokopasmowych;

– ok 400 mln euro na projekty dotyczące energii , w tym OZE oraz inwestycji zapewniających odporność na klęski żywiołowe;

­- ok 160 mln na przedsiębiorczość i transport w obszarach funkcjonalnych;

Łącznie na szacunkowy poziom wsparcia obszarów wiejskich może wynosić około 6,4 mld euro.

Ostateczny zakres programów uzależniony jest od wyników negocjacji z Komisją Europejską.

Źródło: www.farmer.pl z dnia 06.11.2014 roku