Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > ARR podała limity owoców i warzyw do wycofania

ARR podała limity owoców i warzyw do wycofania

ARR opublikowała kolejne limity owoców i warzyw do wycofania z rynku w ramach operacji wycofania owoców i warzyw na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie. Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia od  4 maja 2016 r. w dniach i godzinach pracy poszczególnych OT ARR .

Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostało do wykorzystania:

  •  1 248,240 ton jabłek i gruszek,
  •  902,300 ton z grupy obejmującej produkty: pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony,
  •  247,760 ton z grupy obejmującej produkty: kapusta; kalafiory; brokuły; pieczarki; owoce miękkie,
  •  1 271,320 ton śliwek i winogron,
  •  1 821,600 ton brzoskwiń.

Producenci mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. produktów do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później jednak niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia musi być zakończona do 30 czerwca 2016 r.

Równocześnie ARR informuje, że w dniu, w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  • zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień;
  • wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych w tym dniu.

W przypadku złożenia do ARR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości produktów przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy, wówczas dla tej grupy współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00. Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania.

Więcej informacji na portalu ARR.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 04.05.2016 roku