Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Budżet programu „Owoce i warzywa w szkole” wynosi w tym roku blisko 100 mln zł

Budżet programu „Owoce i warzywa w szkole” wynosi w tym roku blisko 100 mln zł

Szkoły podstawowe, które chcą uczestniczyć w programie „Owoce i warzywa w szkole”w roku szkolnym 2014/2015 zobowiązane są złożyć do dnia 8 września we właściwym miejscowo ze względu na miejsce siedziby szkoły Oddziale Terenowym ARR.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że 29 sierpnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”. Ww. rozporządzenie wprowadza zasady realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015.

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie„Owoce i warzywa w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2014/2015, powinna złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego zgłoszenie uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w terminie do 08.09.2014 r. 

Program „Owoce i warzywa w szkole” jest kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

W Polsce program skierowany jest do 1 389 600 dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2014/2015 wynosi ok. 23,3 mln EUR (96,8 mln zł).

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 02.09.2014 roku