Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny koncentratów jabłkowego i pomarańczowego

Ceny koncentratów jabłkowego i pomarańczowego

BGŻ

Według notowań Foodnews, cena koncentratu soku jabłkowego z Polski w drugiej połowie kwietnia br. (17.04) kształtowała się na poziomie 1,1 euro/kg. Oznaczało to wzrost aż o 62% w stosunku do początku stycznia 2015 roku, kiedy wynosiła zaledwie 0,68 euro/kg. Kwietniowy poziom cen koncentratu był również o 10% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Po raz pierwszy, biorąc pod uwagę notowania Foodnews, w bieżącym sezonie cena wzrosła do poziomu powyżej 1 euro/kg. Dynamicznym wzrostom cen sprzyjają większe zakupy zagęszczonego soku przez Rosję i USA, będące z kolei rezultatem mniejszej podaży soku z Chin.

W opozycji do koncentratu jabłkowego znajdują się natomiast ceny zagęszczonego soku pomarańczowego, mimo stosunkowo niskich zapasów na rynkach światowych. Zgodnie z Foodnews, cena mrożonego soku pomarańczowego z Brazylii (CFR Rotterdam) w pierwszej dekadzie kwietnia br. ukształtowała się na poziomie 2,00 USD/kg  tj. o 10% niższym niż rok wcześniej. Spadkowa tendencja notowana jest również na rynkach terminowych. Notowania kontraktów futures koncentratu soku pomarańczowego w połowie kwietnia (17.04) w obniżyły się o 18% w stosunku do stycznia br. do 1,15 USD/lbs (-31% r/r).

Źródło: AgroTydzień z dnia 20.04.2015 roku