Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny malin do przetwórstwa

Ceny malin do przetwórstwa

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeciętna cena skupu malin do przetwórstwa w trzecim tygodniu czerwca (20-21.06) w kraju wynosiła 4,62-4,90 zł/kg w zależności od klasy jakości owoców. Dla porównania, w ubiegłym roku ceny malin w skupie na początku sezonu na przełomie czerwca i lipca kształtowały się na poziomie 5,30-5,80 zł/kg (ceny loco zakład). Obecny poziom jest zatem niższy niż rok wcześniej, niemniej można określić go jako stosunkowo wysoki. Średnio ceny na początku sezonu skupu w latach 2011-2014 były o ok. 18% niższe niż w sezonie bieżącym.

Na ceny w bieżącym sezonie wpływać może większa produkcja malin w kraju, która jest efektem odbudowania się produkcji po ubiegłorocznych nieudanych zbiorach, wynikających z suszy. Według danych GUS, produkcja malin w ubiegłym roku obniżyła się o blisko jedną trzecią w stosunku do 2014 r.

Trudno jest jednak oceniać czy tegoroczna skala wzrostu zbiorów będzie duża. GUS w maju br. wskazywał, że ubiegłoroczna susza wpłynęła niekorzystnie na stan plantacji malin, co może być czynnikiem działającym ujemnie na ich plonowanie.

Istotna dla kształtowania się cen będzie również podaż owoców w innych krajach – głównie Serbii. Jednak jak wskazuje Foodnews (10/06/2016) oczekiwania co do zbiorów w tym kraju w sezonie bieżącym są dobre (zbiory mogą ukształtować się powyżej średniej wieloletniej, choć mogą być niższe niż przed rokiem).

Patrząc na relatywnie długi, w stosunku do innych owoców jagodowych, okres skupu malin, dynamika cen w kolejnych tygodniach jest trudna do przewidzenia, i uzależniona będzie od dalszego przebiegu warunków pogodowych. W sezonie poprzednim ceny skupu malin dość dynamicznie wzrastały, czego wynikiem była niższa od oczekiwanej, podaż na rynku krajowym. Ceny malin jesiennych (ostatni tydzień września 2015 r.) kształtowały się na poziomie przekraczającym 10~zł/kg – blisko dwukrotnie wyższym niż na początku sezonu skupu.

Ceny mrożonych malin na rynku europejskim w pierwszym i drugim kwartale br. notowały systematyczne spadki. Spowodowane były one w dużym stopniu perspektywą nadchodzących zbiorów w Serbii i Polsce. Niską podaż na rynku europejskim kompensował również wyższy r/r import malin mrożonych z krajów pozaeuropejskich np. z Chin (patrz Agrotydzień nr 443). Z danych Foodnews wynika, że przeciętna cena malin z Polski w połowie czerwca br. wyniosła 2,20 euro/kg i była o 24% niższa niż na początku br. i zbliżona do analogicznego okresu przed rokiem. Maliny serbskie od początku bieżącego roku potaniały o 28%. Patrząc jednak na dłuższy okres, maliny mrożone pozostają wciąż relatywnie drogie, co jest czynnikiem działającym w górę na ceny malin oferowanych w skupie przez zakłady przetwórcze.

Źródło: AgroTydzień z dnia 27.06.2016 roku