Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny owoców miękkich w skupie

Ceny owoców miękkich w skupie

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Sytuacja cenowa na rynku owoców miękkich zmienia się dość dynamicznie. Ceny porzeczek czarnych w ciągu dwóch ostatnich tygodni wzrosły o ok. 50% do poziomu wynoszącego średnio 1,00 zł/kg (loco zakład). Mimo iż na początku sezonu ceny skupu były zbliżone do roku poprzedniego, w połowie lipca br. (11-12.07) były aż o 72% wyższe niż przed rokiem. Świadczyłoby to o mniejszej podaży tych owoców w bieżącym sezonie. Tendencje zmian są odwrotne do sezonu poprzedniego, kiedy w kolejnych tygodniach notowaliśmy spadki cen skupu.

Wzrosły również ceny malin do przetwórstwa. Na początku sezonu skupu oferowane były w cenach niższych niż przed rokiem, natomiast według notowań IERiGŻ-PIB (za MRiRW) w dn. 11-12.07 cena loco zakład kształtowała się na poziomie 5,96-6,82 zł/kg w zależności od klasy jakości i była o 28% wyższa  niż rok wcześniej. Była także o 7-9% wyższa niż przed dwoma tygodniami. Wzrost cen od początku sezonu skupu jak i ich wysoki poziom w stosunku do roku poprzedniego, wskazywać mogą, że ich podaż nie jest tak wysoka jak oczekiwano wcześniej. Warto jednak zaznaczyć, że w poprzednim roku mieliśmy do czynienia z istotnym wzrostem cen malin w ciągu sezonu, dlatego też należy oczekiwać, iż mimo wysokich cen malin relacje cenowe w stosunku do poprzedniego sezonu w kolejnych tygodniach będą się zmniejszać.

Źródło: AgroTydzień z dnia 18.07.2016 roku