Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny porzeczek czarnych w skupie

Ceny porzeczek czarnych w skupie

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Ceny porzeczek czarnych na początku lipca br. były zbliżone do tych odnotowanych w analogicznym okresie w roku poprzednim. Z notowań IERiGŻ-PIB (za MRiRW) wynika, że przeciętna cena skupu tych owoców (loco zakład) w dn. 4-5 lipca br. wyniosła 0,76~zł/kg w stosunku do 0,75~zł/kg przed rokiem. Ceny były jednak zróżnicowane i, jeśli chodzi o te płacone bezpośrednio przez zakłady przetwórcze, wahały się od 0,75 do 0,90 zł/kg netto.

Odmienne są jednak tendencje jeśli chodzi o zmiany cen porzeczek czarnych w trakcie sezonu skupu. W ubiegłym roku na przełomie czerwca i lipca odnotowano spadek cen porzeczek  z poziomu wynoszącego średnio 0,80 zł/kg. Natomiast biorąc pod uwagę sezon tegoroczny, w ciągu ostatniego tygodnia ceny porzeczek czarnych odnotowały wzrost o 12%.

Zaobserwowany wzrost cen wynika najprawdopodobniej z niższej, od oczekiwanej, produkcji porzeczek czarnych w bieżącym sezonie. Osłabienie plantacji po ubiegłorocznej suszy czy też brak dostatecznej ochrony plantacji, który wynikał z czynników ekonomicznych, mogą być jednymi z kluczowych czynników obniżenia plonów w 2016 r. Według informacji branżowych z początku bieżącego miesiąca (KSPCP) tegoroczne plony porzeczek czarnych mogą ukształtować się na poziomie 40-50% poziomu sprzed roku. Niemniej, na oficjalne szacunki dotyczące produkcji, które przedstawi GUS, należy poczekać do końca lipca.

Na niski poziom cen wpływa, co wynika z informacji branży przetwórczej, wysoki poziom zapasów zarówno mrożonych porzeczek czarnych jak i koncentratu soku z czarnej porzeczki, które przekładają się na niski popyt wśród przetwórców.

Warto zwrócić uwagę, że jest to trzeci sezon relatywnie niskich cen tych owoców, co w kolejnych latach może mieć duże znaczenie dla rozwoju krajowego sektora produkcji porzeczek czarnych.

Źródło: AgroTydzień z dnia 11.07.2016 roku