Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Chiński eksport koncentratu soku jabłkowego

Chiński eksport koncentratu soku jabłkowego

BGŻ BNP Paribas

Według danych Foodnews eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin w trzecim kwartale 2015 r. wyniósł 122,8 tys. t i był o 22% wyższy niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. Wciąż było to jednak mniej niż dwa oraz trzy sezony wcześniej. Warto wspomnieć, że jeszcze w drugim kwartale br. Chiny zanotowały 24% spadek eksportu r/r.

Dynamika wzrostu sprzedaży ZSJ z Chin zwiększa się – we wrześniu br. eksport osiągnął największą wielkość (jeśli chodzi o ten miesiąc) od 2010 roku – 46,7 tys. t i był o 34% wyższy niż rok wcześniej. Wg Foodnews, wzrost eksportu możliwy był dzięki dobrym zbiorom jabłek odmian wczesnych w tym kraju oraz niższym ich cenom w skupie, które przełożyły się na spadek cen ZSJ. Zwiększenie sprzedaży z Chin widoczne było szczególnie w eksporcie do Stanów Zjednoczonych. W trzecim kwartale br. Chiny zwiększyły dostawy na ten rynek o 49,4% do 64,4 tys. t. W samym wrześniu br. sprzedaż koncentratu z Chin do USA, w stosunku do analogicznego miesiąca przed rokiem, wzrosła ponad dwukrotnie do 23 tys. t.

Dostawy chińskiego koncentratu jabłkowego do USA, w kontekście oczekiwanego wzrostu produkcji w Chinach w bieżącym sezonie, będą odbywać się kosztem dostaw z krajów UE, w tym też Polski. Dla przypomnienia w całym sezonie 2014/2015 Polska wyeksportowała na rynek amerykański 32,5 tys. t zagęszczonego soku jabłkowego, co stanowiło 10% ogólnego krajowego wolumenu wywozu tego produktu na rynki zagraniczne (dane Eurostatu). Pewne oznaki osłabienia sprzedaży widoczne były już od początku bieżącego sezonu. Co prawda według danych Eurostatu polski eksport zagęszczonego soku z jabłek na rynek USA w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego sezonu 2015/2016 tj. lipcu i sierpniu był wyższy niż przed rokiem (+ 1,1 tys. t), to w samym sierpniu br. miesięczny wolumen dostaw na ten rynek z Polski osiągnął najniższą wielkość od września 2014 r. wynosząc zaledwie 307 t. Podobnie jest w przypadku rynku rosyjskiego. W sierpniu br. wyeksportowano tam z Polski tylko 830 t koncentratu czyli najmniej od 11 miesięcy. Czynnikiem wpływającym na osłabienie eksportu na rynki pozaunijne jest obserwowany w ostatnich 12 miesiącach wzrost cen europejskiego koncentratu. Według Foodnews cena kilograma ZSJ z Polski w październiku br. kształtowała się na poziomie 1,20 euro/kg i była aż o 76% wyższa niż przed rokiem. Mimo wciąż sprzyjającej eksporterom sytuacji na rynku walutowym, konkurencyjność cenowa koncentratu jabłkowego w UE zmniejszyła się. Warto jednak zaznaczyć, że zapasy koncentratu jabłkowego na rynku krajowym i UE są niskie, co w sposób naturalny hamuje zagraniczną sprzedaż.

Biorąc pod uwagę eksport z Chin, wzrost sprzedaży odnotowano również w przypadku niektórych krajów Unii Europejskiej. Od lipca do września br. Niemcy zaimportowały z Chin 7,4 tys. ton koncentratu (1,2 tys. t w analogicznym okresie przed rokiem), Holandia natomiast 1,4 tys. t (132 t rok wcześniej).

Źródło: AgroTydzień z dnia 03.11.2015 roku