Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Co dalej z NIZP-PZH i Instytutem Żywności i Żywienia. Czy instytucje zostaną połączone?

Co dalej z NIZP-PZH i Instytutem Żywności i Żywienia. Czy instytucje zostaną połączone?

W Dz.U.MZ. opublikowano zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Do zespołu zostali powołani:
1) Przewodniczący Zespołu – Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie:
a) Mirosław A. Jarosz – Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
b) Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie,
c) przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
d) dwóch przedstawicieli Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
g) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
Źródło:www.medexpress.pl z dnia 05.04.2019 roku