Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Dane satelitarne zamiast kontroli w gospodarstwie

Dane satelitarne zamiast kontroli w gospodarstwie

W ramach upraszczania i modernizacji wspólnej polityki rolnej UE (WPR), Komisja Europejska przyjęła nowe zasady, które po raz pierwszy wyraźnie zezwalają na wykorzystanie szeregu nowoczesnych technologii podczas przeprowadzania kontroli w odniesieniu do obszarów  rolnych objętych unijnymi płatnościami.

Według nowych przepisów będzie można całkowicie zastąpić kontrole fizyczne w gospodarstwach systemem automatyzowanych opartych na analizie danych z obserwacji Ziemi.

Nowe przepisy, które weszły w życie 22 maja 2018 r., pozwolą na wykorzystanie danych z satelitów Copernicus Sentinel UE i innych danych z obserwacji Ziemi podczas sprawdzania spełniania przez rolników wymogów WPR w zakresie płatności obszarowych (bezpośrednio płatności dla rolników lub płatności w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich), a także wymogi wzajemnej zgodności, takie jak palenie ścierniska.

Inne nowe formy dowodów, takie jak zdjęcia oznaczone geotagami, informacje z dronów i odpowiednia dokumentacja pomocnicza od rolników, taka jak etykiety nasion, również zostaną zaakceptowane po raz pierwszy w ramach szerszej zmiany w kierunku tak zwanego „podejścia monitorującego”.

Doprowadzi to do zmniejszenia liczby kontroli w gospodarstwie rolnym. Wizyty w terenie, jak zaznacza Komisja Europejska, będą konieczne tylko wtedy, gdy dowody cyfrowe nie będą wystarczające do zweryfikowania zgodności.

– Ta nowa technologia satelitarna znacznie ograniczy liczbę inspekcji w terenie, usuwając klimat strachu, który powoduje znaczny stres dla rolników. Przyniesie również korzyści administracjom publicznym, zmniejszając koszty administrowania kontrolami i kontrolami. Jest to więc korzyść dla rolników i administratorów  – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich

Zgodnie z obecnymi zasadami WPR państwa członkowskie UE są zobowiązane do przeprowadzania szeregu kontroli w gospodarstwach w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, który zapewnia, że wszelkie płatności dokonywane rolnikom z budżetu WPR są dokonywane prawidłowo.

– Nowe przepisy pozwolą tym państwom członkowskim, które tego chcą, na zastąpienie lub uzupełnienie kontroli na miejscu zautomatyzowanymi i mniej uciążliwymi kontrolami. Kilka państw członkowskich już wyraziło zamiar natychmiastowego rozpoczęcia korzystania z nowych technologii, takich jak zdjęcia oznaczone geotagami – informuje Komisja Europejska.

Proponowane nowe podejście do monitorowania wykorzystuje dane z obserwacji Ziemi, ekstrapolowane z satelitów Copernicus Sentinel i łączy je z innymi technologiami satelitarnymi lub obserwacyjnymi Ziemi lub uzupełnia je ze zdjęciami z geotagami. Jest to następnie przetwarzane automatycznie za pomocą algorytmów komputerowych, które mogą określać na przykład wykorzystanie terenu lub pokrycia terenu na obszarach rolniczych. Informacje te są następnie porównywane i łączone z istniejącymi informacjami w systemie identyfikacji działek rolnych, systemem identyfikacji wszystkich działek rolnych w państwach członkowskich UE, który jest częścią istniejącego systemu IACS, oraz z odniesieniami do każdego indywidualnego wniosku o pomoc w ocenie czy płatność może zostać dokonana. W przypadkach, w których zautomatyzowany system nie może ustalić czy roszczenia są dokładne, dodatkowe dowody (w tym zdjęcia z geotagami lub inną odpowiednią dokumentację dostarczoną przez rolnika lub dane z dronów) mogą zostać wykorzystane do poparcia roszczenia. Jeśli to również okaże się niejednoznaczne, może być konieczne przeprowadzenie kontroli fizycznych w terenie.

Kraje będą miały swobodę wyboru, czy zastosować nowe podejście monitorujące. Będą mieć swobodę wyboru, czy zastosować je do konkretnych programów pomocy, takich jak podstawowy system płatności bezpośrednich płatności dla rolników, lub do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, lub do kombinacji tych dwóch; będą także w stanie stopniowo rozszerzać obszar objęty monitoringiem w ciągu pierwszych dwóch lat jego wdrażania. Dodatkowe korzyści dla administracji krajowych obejmują bardziej zintegrowany proces komunikacji z rolnikami, mniejsze obciążenie administracyjne wynikające z mniejszej liczby kontroli na miejscu i elastyczny proces składania wniosków.
Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 28.05.2018 roku