Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Dlaczego tylko 28,95 mln euro wsparcia? Minister wyjaśnia

Dlaczego tylko 28,95 mln euro wsparcia? Minister wyjaśnia

Komisja Europejska przyznała Polsce 28,95 mln euro wsparcia dla rolników, ale są w tym środki przeznaczone na pomoc suszową – powiedział w środę w Sejmie minister rolnictwa Marek Sawicki. Podkreślił, że jest to propozycja „rozczarowująca”, z którą się nie zgadza.

Minister, przedstawiając posłom sejmowej komisji rolnictwa informację o unijnym pakiecie pomocowym w wysokości 500 mln euro przypomniał, że KE przedstawiła swoją propozycję 15 września na nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów w Luksemburgu.

Tłumczył, że Komisja zaproponowała, by z 500 mln euro 420 mln euro przeznaczono na pomoc ukierunkowaną w podziale na państwa członkowskie. – W wyniku tego podziału Polska otrzymała piątą alokację, jeśli chodzi o wielkość przydziału środków – poinformował minister. – Jest to 28,95 mln euro – dodał.

– Stwierdziłem, że propozycja, którą skierowano dla Polski, nie może być przeze mnie określona jako niezadowalająca. Jest to propozycja rozczarowująca – podkreślił Sawicki. Wskazał, że Komisja 80 proc. uwagi skoncentrowała na wielkości kwot mlecznych i sytuacji związanej z ich podziałem na rynku unijnym. Pozostałe 20 proc. rozdzielono natomiast na kilka elementów: po pierwsze na embargo rosyjskie, po drugie na spadek cen mleka na rynkach poszczególnych państw, po trzecie na sytuację na rynku wieprzowiny i po czwarte na suszę – mówił minister.

– A więc z tych 100 proc. waga suszy wynosiła tylko 2,5 proc. – zaznaczył.

– Tylko Polska i Austria stwierdziły, że pomoc, którą przygotowała Komisja Europejska w związku z trudnościami rynkowymi i suszą jest pomocą rozczarowującą i my się na to nie godzimy. Pozostałe państwa z różnymi uwagami propozycję podziału środków przyjęły – dodał.

Przypomniał także, że już 14 sierpnia Polska złożyła do KE wniosek o ustanowienie szczególnej pomocy w zakresie wsparcia rolników w związku z suszą. Projekt był rozpatrywany 6 września na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli wraz z propozycją szerszej pomocy rynkowej, wywołanej trudną sytuacją na rynkach mleka i wieprzowiny w Europie.

– Stanowisko Polski w zakresie ustanowienia programu poparło kilkanaście państw, w tym takie jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy. Jednak nie uzyskaliśmy większości, która by Komisję zobowiązała do uruchomienia takiego projektu – zauważył minister.

Zwrócił jednak uwagę, że w związku z dużym poparciem i zainteresowaniem Warszawa otrzymała zapewnienie, że w momencie, gdy będzie rozpatrywany podział 500 mln euro przeznaczonych na pomoc rynkową, problem suszy będzie również brany pod uwagę.

– 15 września na posiedzeniu nieformalnym rady ministrów w Luksemburgu zmieniono pierwotny temat posiedzenia dotyczącego zmian klimatu na rozpatrzenie i omówienie propozycji Komisji w zakresie podziału środków na pomoc rynkową – wyjaśniał minister. Wtedy właśnie określono podział środków.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 24.09.2015 roku