Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Dodatkowe limity na wycofywanie owoców i warzyw; wnioski od 4 kwietnia

Dodatkowe limity na wycofywanie owoców i warzyw; wnioski od 4 kwietnia

Agencja Rynku Rolnego poinformowała o limitach, jakie pozostały do wykorzystania w ramach operacji wycofywania z rynku owoców i warzyw.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), prezes ARR informuje, iż w zakresie produktów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów pozostało do wykorzystania: 

  •     340,929 ton jabłek i gruszek,
  •     461,588 ton grupy obejmującej produkty: pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony,
  •     6,304 ton śliwek i winogron,
  •     584,000 ton brzoskwiń.

W związku z tym podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów  mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później jednak, niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji.

Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatna dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OT ARR, tj. od 4 kwietnia 2017 r. Powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – z uwagi na to dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2016/921 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, prezes ARR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  •  zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień;
  •  wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych w tym dniu.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości produktów, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy, wówczas dla tej grupy współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00. Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523).