Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Dodatkowy termin składania propozycji programów promocyjnych

Dodatkowy termin składania propozycji programów promocyjnych

Komisja Europejska wyznaczyła dodatkowy termin składania propozycji programów promocyjnych. Ostateczny termin składania wniosków dotyczących obu typów programów promocyjnych upływa 27 sierpnia 2020 r., o godzinie 17:00.

W nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, jak również w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego w związku z kryzysem w wyniku pandemii COVID-19, Komisja Europejska opublikowała dwa dodatkowe zaproszenia do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych w roku 2020, tj. propozycji programów „prostych” oraz programów „wielonarodowych” (czyli takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich).

W obu zaproszeniach określony został budżet, priorytety tematyczne, szczegółowe cele, harmonogram prac, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency):

https://ec.europa.eu/info/news/covid-19-commission-launches-two-additional-calls-promotion-programme-proposals-2020-jun-30_en

www.gov.pl/rolnictwo