Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport jabłek z Polski

Eksport jabłek z Polski

BGŻ

Według Eurostatu eksport jabłek z Polski poza kraje Unii Europejskiej w styczniu i lutym br. zmalał łącznie o 36% r/r kształtując się na poziomie 133 tys. t. Spadek jest konsekwencją zamknięcia się rynku rosyjskiego dla eksportu owoców w Unii. Gdyby jednak wyłączyć Rosję ze statystyk, polski eksport tych owoców poza UE wzrósłby aż o 87% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem. Wzrost stanowił jednak tylko 46% wolumenu jabłek kierowanych do Federacji Rosyjskiej w styczniu i lutym 2014 ubiegłego roku. Ponadto, o ile dynamika wzrostu eksportu do Białorusi w drugiej połowie 2014 r. była bardzo wysoka (+92%), w styczniu i lutym br. wzrosty nieco wyhamowały. Sprzedaż do tego kraju wzrosła w stosunku do dwóch pierwszych miesięcy 2014 r. o 29% do 73 tys. t. Białoruś odpowiadała wciąż za 55% łącznego eksportu z Polski do krajów poza UE. Silnym wzrostem charakteryzował się eksport do Serbii (+ 11,5 tys. t) czy też Egiptu (+ 3,9 tys. t) . Zwiększyła się prawdopodobnie dynamika eksportu do krajów Unii Europejskiej. Nie ma jeszcze dostępnych ostatecznych danych dla lutego br, jednak w samym styczniu br. polska sprzedaż jabłek do krajów Wspólnoty wyniosła 45 tys. t i była aż o 77% wyższa r/r. Wzrost ten nie przyczynił się do istotnej zmiany negatywnej tendencji sprzedaży zagranicznej jabłek. Łącznie w styczniu była ona o 8,8% niższa w relacji rocznej. 

Źródło: AgroTydzień z dnia 11.05.2015 roku