Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport mrożonych owoców minimalnie mniejszy niż przed rokiem

Eksport mrożonych owoców minimalnie mniejszy niż przed rokiem

Magdalena Kowalewska ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Według danych Eurostat wolumen eksportu mrożonych owoców w okresie od stycznia do sierpnia br. zmniejszył się o ponad 2 proc. w relacji rocznej i wyniósł 252 tys. t. Zmianie uległa także struktura geograficzna eksportu. Zwiększył się udział eksportu na rynki pozaunijne, głównie na Białoruś i na Ukrainę. Do krajów poza UE Polska wyeksportowała ponad 50 tys. t mrożonych owoców, czyli o blisko 19 proc. więcej niż przed rokiem. 

Obserwowany spadek eksportu mrożonek owocowych w pierwszych ośmiu miesiącach br. w największym stopniu był konsekwencją zmniejszenia o ponad 10 proc. eksportu mrożonych malin (CN081120), który wyniósł 72 tys. t. Spadek ten wynikał między innymi z bardzo słabej produkcji malin w poprzednim sezonie, a tym samym mniejszej dostępności surowca. Warto jednak zaznaczyć, że tegoroczne zbiory malin, zgodnie z szacunkami GUS, były zdecydowanie lepsze i oceniane są na 120 tys. t, czyli o blisko 50 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Pierwsze efekty handlowe wyższych zbiorów można było zaobserwować już na początku sezonu 2016/17, kiedy to eksport mrożonych malin zwiększył się o 14 proc. (r/r) i prawdopodobnie trend ten utrzyma się. Warto jednak zaznaczyć, że chociaż Serbia i Polska są głównymi dostawcami mrożonych malin na rynek europejski, to do UE trafiło więcej tańszych owoców z Chin, Bośni, Meksyku, czy też Ukrainy, co może mogło mieć wpływ na oferowane ceny.  

Z drugiej strony odnotowano wzrost eksportu mrożonych wiśni (HS08119075) i porzeczki czarnej (HS08112039). Wolumen eksportu mrożonych wiśni w pierwszych ośmiu miesiącach br. wyniósł 52 tys. t i był o 12 proc. większy w relacji rocznej. Warto zaznaczyć, że obserwowany wzrost eksportu wynika ze znacznego zwiększenia wywozu mrożonych wiśni poza UE (+41 proc.) , głównie na Białoruś i do Ukrainy. Eksport mrożonych wiśni wspierany był między innymi przez niższe ceny owoców, spowodowane większą dostępnością surowca. W pierwszych ośmiu miesiącach br. cena kilograma mrożonych wiśni w eksporcie wyniosła średnio 0,71 euro, czyli o 7 proc. mniej niż w odpowiednim okresie poprzedniego roku.

Natomiast eksport porzeczki czarnej (HS08112039) w analizowanym okresie zwiększył się o 15 proc. i oceniany jest na 24 tys. t. Co ciekawe głównym odbiorcą tych owoców była Białoruś (7 tys. t), nieznacznie wyprzedzając nawet Niemcy, które przez wiele lat były liderem importu mrożonej porzeczki z Polski. Istotnie zwiększył się także wolumen eksportu do Wielkiej Brytanii i Belgii. 

Nieznacznie, bo o 1,5 proc., zmniejszył się eksport mrożonych truskawek i w okresie od stycznia do sierpnia br. wyniósł blisko 90 tys.t. Niemniej jednak w pierwszych dwóch miesiącach sezon 2016/17 (lipiec, sierpień) eksport tych owoców w ujęciu rocznym zmniejszył się o ponad 4 proc. Średnia cena mrożonych truskawek na eksport w okresie I-VIII 2016 wyniosła 1,15 euro/kg, czyli o 8 proc. więcej niż w poprzednim roku. Przyspieszenie spadku eksportu w lipcu i sierpniu a także wzrost cen wynikał między innymi z mniejszej produkcji.