Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport zagęszczonego soku jabłkowego

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego

BGŻ

W drugiej połowie 2014 r. eksport zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ) z Polski wykazywał silną dynamikę wzrostową na rynkach poza UE. Według danych Eurostatu od lipca do października 2014 r. jego wolumen zwiększył się 6,6-krotnie do 9,7 tys. t, podczas gdy do UE-28 odnotował 9% spadek. Szczególnie istotne znaczenie w zwiększaniu eksportu z Polski do krajów nieunijnych miał znaczny przyrost wywozu do Federacji Rosyjskiej, widoczny szczególnie w czwartym kwartale 2014 r. Łącznie w październiku i listopadzie 2014 r. wywóz ZSJ do Rosji wyniósł 10,1 tys. t, tj. o 10 tys. t więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Przyczyną wzrostu zainteresowania koncentratem z Polski w Rosji mógł być mniejszy import zagęszczonego soku z Chin do tego kraju. Dla „Państwa Środka’’ Rosja w 2013 roku była trzecim, za USA i Japonią, rynkiem zbytu jeśli chodzi o ZSJ, z udziałem wynoszącym blisko 8% (49 tys. t) – wg UN Comtrade. Kolejny już spadek produkcji koncentratu w Chinach, który został oszacowany na około 30% r/r (szacunki Foodnews), wpłynął na zmniejszenie wolumenu wymiany międzynarodowej tym produktem. Z danych GTIS wynika, że w listopadzie 2014 roku łączny eksport z Chin zmniejszył się aż o 45% w relacji rocznej do nieco ponad 34 tys. ton.

Biorąc pod uwagę koncentrat soku jabłkowego z Polski, zwiększył się również wolumen eksportu do Stanów Zjednoczonych. Tendencja wzrostowa obserwowana była już od początku bieżącego sezonu. Według danych statystyki unijnej, od lipca do października 2014 r. sprzedaż na ten rynek wyniosła 1,4 tys. t, tj 40-krotnie więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dodatkowo w analogicznym okresie eksport z krajów UE-28 do USA wzrósł 3,1-krotnie do 13 tys. t. Dynamika wzrostu sprzedaży z Polski w kolejnych miesiącach zwiększała się, a w samym listopadzie 2014 r. eksport ZSJ do tego kraju wyniósł 1,7 tys. t, tj. o 23% więcej niż łącznie w okresie VII-X 2014 r. Niewielki wzrost popytu na polski koncentrat zaobserwowano również ze strony Turcji. Spadek zbiorów jabłek w stosunku do 2013 r., który WAPA szacowała na 24%, mógł przyczynić się do zmniejszenia produkcji soków w tym kraju. Z danych Eurostatu wynika, że w październiku i listopadzie 2014 r. Turcja łącznie zaimportowała z Polski ok 0,5 tys. t koncentratu, podczas gdy w analogicznym okresie w roku nie odnotowywano wywozu do tego kraju.

Wzrost popytu na koncentrat jabłkowy poza Unią, miał z pewnością wpływ na zmniejszenie jego zapasów na rynku wspólnotowym. Dodatkowo import ZSJ przez UE-28 w okresie od lipca do października 2014 r. zmniejszył się o 26% w relacji rocznej, wynosząc „tylko” 46 tys. t. Mimo prawdopodobnego wzrostu produkcji koncentratu w Unii jego ceny na przełomie roku zaczęły wzrastać. Według danych Foodnews, cena ZSJ z Polski w połowie stycznia 2015 r. zwiększyła się o 18% w stosunku listopada i grudnia 2014 r. do poziomu 0,80 euro/kg.


Źródło: AgroTydzień z dnia 26.01.2015 roku