Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport zagęszczonego soku jabłkowego

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego

Magdalena Kowalewska ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Polska jest drugim, po Chinach, największym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego na świecie. Szacuje się, że około 87% wyprodukowanego w Polsce ZSJ przeznaczana jest na eksport.

Jak wynika z danych Eurostatu w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. z Polski wyeksportowano o 11% mniej zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a jego wolumen wyniósł 175 tys. t. Główną przyczyną tego spadku było istotne zmniejszenie eksportu ZSJ do Stanów Zjednoczonych.

W analizowanym okresie do Stanów Zjednoczonych wyeksportowaliśmy jedynie około 3 tys. t ZSJ, czyli aż o 87% mniej, niż w odpowiednim okresie poprzedniego roku. Należy mieć jednak świadomość, że eksport do USA w 2015 r. był rekordowo wysoki, aż 3-krotnie większy niż rok wcześniej. Ponadto w sezonie 2015/16 do zmniejszenia wolumenu eksportu do Stanów Zjednoczonych przyczyniła się silna konkurencja ze strony chińskich producentów, którzy wcześniej rozpoczęli sezon przetwórczy.

Według informacji Foodnews, na początku obecnego sezonu w USA mniej jabłek zostało przeznaczonych do przetwórstwa. Eksperci szacują, że na początku sezonu, w trzech głównych regionach produkcyjnych nastąpił spadek (o 9%) wolumenu przetwarzanych jabłek. Przyczynia się to do wzrostu cen ZSJ sprowadzanego z Chin, co z kolei skłania amerykańskich przedsiębiorców do poszukiwania tańszych alternatyw. Stwarza to niewątpliwą szansę na zwiększenie wolumenu eksportu ZSJ dla polskich producentów.

Chociaż średnie ceny jabłek do przemysłu w listopadzie br. były o blisko jedną trzecią niższe niż w listopadzie poprzedniego roku i według MRiRW ukształtowały się na poziomie 0,32 PLN/kg, to i tak ich średni poziom był wyższy niż prognozowano jeszcze na początku sezonu. Prawdopodobnie może to wynikać z faktu, że wielu producentów zdecydowało się na przechowanie jabłek. Nie ma jednak pewności czy taki trend cenowy utrzyma się.

Głównym, unijnym odbiorcą polskiego ZSJ są Niemcy, którzy w pierwszych ośmiu miesiącach br. zaimportowali 85 tys. t ZSJ, czyli o 4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istotnie, bo o 21% zmniejszył się również eksport ZSJ do Wielkiej Brytanii i wyniósł 16 tys. t. Straty te jedynie częściowo były rekompensowane przez wzrost eksportu do Holandii, Austrii, a także Francji.

Biorąc pod uwagę mniejsze, oczekiwane zbiory jabłek w Chinach i dużej części UE, a także mniejszy wolumen jabłek przeznaczonych do przetwórstwa w Stanach Zjednoczonych można oczekiwać, że Polska będzie atrakcyjnym kontrahentem w handlu ZSJ. Jak zauważają eksperci Foodnews należy mieć jednak świadomość, że amerykańscy importerzy mogą ostatecznie zdecydować się na sprowadzenie ZSJ z Chin, ze względu na fakt, że ceny oferowane przez chińskich przetwórców chociaż są wyższe, to podlegają mniejszym wahaniom.

Źródło: AgroTydzień z dnia 29.11.2016 roku