Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Green VAT – nowa inicjatywa obywatelska UE

Green VAT – nowa inicjatywa obywatelska UE

Na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/2258 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana wcześniej jako dokument nr C(2021) 9041) niniejsza inicjatywa została zarejestrowana. 

Jak wskazują autorzy projektu, jego głównym celem jest „Obniżenie stawki podatku VAT dla ekologicznych produktów i usług”.  Ulga miałaby przysługiwać „dla produktów w Europie, które są ekologiczne, produkowane w sposób zrównoważony i przyjazne dla środowiska, tak aby wszystkie państwa członkowskie mogły aktywnie wspierać ochronę klimatu i środowiska”. Wnioskodawcy zaproponowali akurat taką formę wspierania ekologicznych rozwiązań, ponieważ podatek od wartości dodanej (VAT) jest narzędziem polityki fiskalnej dostępnym dla każdego rządu w Unii, dzięki czemu wprowadzenie takiego wymogu na poziomie unijnym byłoby możliwe do wdrożenia we wszystkich państwach, co zapewniłoby jego wysoką efektywność i skuteczność. Jako podstawę wprowadzenia takiego rozwiązania zaproponowano uelastycznienie stawek VAT, w sprawie którego decyzję podjęła Rada Ecofin latem 2021 r. 

Należy przy tym podkreślić, że rejestracja wniosku nie oznacza przyjęcia oraz zgody Komisji na wdrożenie proponowanych przez autorów rozwiązań, a jedynie potwierdza, że wniosek spełnia prawnie wymagane kryteria, niezbędne w celu dokonania jego rejestracji. Dalsze losy inicjatywy oraz to, czy wejdzie ona w życie nie są jeszcze znane. 

www.foodfakty.pl