Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Handel zagraniczny owocami i warzywami w 9 miesiącach 2018 r.

Handel zagraniczny owocami i warzywami w 9 miesiącach 2018 r.

Karolina Załuska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r., z Polski wyeksportowano 997,1 tys. t warzyw, za 802,3 mln EUR, co oznacza 2,8-proc. spadek wolumenu, przy 4-proc. wzroście wartości eksportu. Jednocześnie w tym czasie zaimportowano do Polski 681,8 tys. t warzyw za 598,7 mln EUR. Oznacza to dodatnie saldo w obrocie handlowym na poziomie 203,6 mln EUR, i jego 20% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Większość warzyw, bo aż 83%, została wyeksportowana do UE (wzrost udziału sprzedaży do UE o 3,3 p. p. w wolumenach  i o 1,5 p. p. w wartości r/r), w tym 20% do Niemiec – 198,9 tys. t sprzedanych warzyw za 189,2 mln EUR (wzrost o 2,4 p. p. w wolumenach i o 0,5 p. p. w wartości r/r).

W tym samym czasie wyeksportowano z Polski 971,9 tys. t owoców za 829,9 mln EUR, co oznacza 26,8-proc. spadek wolumenu i tylko 5,5-proc. spadek wartości w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Import owoców w omawianym okresie dotyczył 1273,2 tys. t produktów, o wartości 1323,9 mln EUR i oznacza wzrost ujemnego salda w obrotach zagranicznych o 17,4% do 494 mln EUR. Do Unii Europejskiej, w omawianym okresie, trafiło 63% całego eksportu owoców z Polski, w tym do Niemiec 16% (167,5 tys. t za 185,2 mln EUR). Daje to wzrost udziału eksportu do UE w eksporcie ogółem o 16,8 p. p. w ujęciu ilościowym i o 8,9 p. p. w wartości r/r, a do Niemiec wzrost o 3,4 p .p. w ilościach  i 0,9 p. p. w wartości r/r.

W obrotach handlu zagranicznego przetworami owocowo-warzywnymi dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 422,8 mln EUR i wzrosło o 8,7% r/r. Odnotowano wzrost wartości eksportu produktów przetworzonych o 11% do poziomu 993 mln EUR, przy 1,1-proc. wzroście ilości wyeksportowanych przetworów do poziomu 809,4 tys. t. Jednakże import przetworów owocowych i warzywnych wzrósł w tym okresie znacznie bardziej, bo o 7,5% w ujęciu ilościowym (do 478,6 tys. t) i 12,4% w ujęciu wartościowym (do 478,6 mln EUR). Głównym odbiorcą ww. przetworów z Polski były kraje UE, do których trafiło 79,4% wolumenu całego eksportu tej kategorii (wzrost o 2,9 p .p. w ujęciu ilościowym  i o 2,5 p. p. w wartości r/r), w tym do Niemiec trafiło 27% eksportu przetworów owocowych i warzywnych (wzrost o 2,9 p .p. w ujęciu ilościowym  i o 2,5 p. p. w wartości r/r), tj. 219,9 tys. t przetworów za 286,8 mln EUR. Ważne miejsce, z ponad 9% udziałem, ma nadal Rosja, do której wyeksportowano z Polski 73,8 tys. t przetworów owocowych i warzywnych (głównie mrożonki) za 86,2 mln EUR, co oznacza spadek o 1,1% w ujęciu ilościowym i 1% spadek w ujęciu wartościowym r/r.