Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Handel zagraniczny – owoce mrożone

Handel zagraniczny – owoce mrożone

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

W sezonie 2015/2016 dość istotnie zwiększyła się sprzedaż zagraniczna mrożonych owoców z Polski. Z danych Eurostat wynika, że w pierwszych 10-ciu miesiącach sezonu 2015/2016 eksport czterech dominujących gatunków owoców mrożonych (tj. truskawek, malin, wiśni oraz porzeczek czarnych) z Polski był rekordowy w ostatniej dekadzie i wyniósł 245 tys. t. Oznaczało to wzrost o 4,1% w stosunku do sezonu 2014/2015 a także o 8,6% w odniesieniu do sezonu 2013/2014. Wzrost eksportu był wynikiem większej produkcji mrożonych owoców w Polsce (rekordowej). Wg GUS, w sezonie 2015/2016 w dużych przedsiębiorstwach, wyniosła ona 396 tys. t i była o 6,5% wyższa niż sezon wcześniej – głównie zwiększyła się produkcja mrożonych truskawek i mrożonych wiśni.

Decydującym czynnikiem dla opisanego wzrostu był większy r/r eksport truskawek mrożonych (CN 081110). Od lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. wyeksportowano z Polski łącznie 97 tys. t mrożonych truskawek – o 16,4% więcej niż przed rokiem. Wzrost nie był jednak spowodowany zwiększeniem popytu na rynkach zagranicznych, a raczej kompensowaniem wciąż relatywnie niskich dostaw mrożonych truskawek z Chin na rynek UE-28, jak również stosunkowo niskim poziomem cen mrożonek. Zgodnie z danymi Eurostat, w ostatnich czterech  latach import mrożonych truskawek z Chin przez UE-28 zmniejszył się dość dynamicznie – w pierwszych 10 miesiącach sezonu 2015/2016 wyniósł 15,5 tys. t. Był co prawda o 53% (5,4 tys. t) wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem ale aż o 71% (37,7 tys. t) niższy niż w rekordowym sezonie 2012/2013.

W ostatnim sezonie największą dynamiką wzrostu, jeśli chodzi o eksport mrożonych owoców z Polski, charakteryzowała się sprzedaż zagraniczna wiśni. Wyniosła ona w analizowanym okresie  63 tys. t i była o blisko 25% wyższa niż przed rokiem. Większy eksport, oprócz wysokiej produkcji w Polsce, wspierany był mniejszymi dostawami wiśni z Serbii. Niższe zbiory w tym kraju spowodowały, że na rynek Wspólnoty trafiło z tego kraju nieco ponad 14 tys. t mrożonek z tych owoców – o 37% mniej niż rok wcześniej.

Warto zaznaczyć, że sprzedaż zagraniczna owoców mrożonych ogółem z Polski w minionym sezonie byłaby większa, gdyby nie spadek eksportu mrożonych malin. We wspomnianym okresie wyeksportowano ich 39 tys. t, tj. o 33% mniej niż przed rokiem. Kluczowym czynnikiem dla obniżenia wywozu była znaczna obniżka zbiorów w 2015 r. i tym samym mniejsza produkcja mrożonek z tych owoców w kraju.

Rekordowy, biorąc pod uwagę analizowany okres, był natomiast eksport mrożonych porzeczek czarnych. W pierwszych 10-ciu miesiącach sezonu 2015/2016 wyniósł on 25,8~tys. t w stosunku do 23,8 tys. t w analogicznym okresie sezonu 2014/2015. Decydującym czynnikiem wzrostu wywozu były bardzo niskie ceny tych produktów. Wartość kilograma wyeksportowanych mrożonych porzeczek czarnych wyniosła 0,44 euro/kg i była o 23% niższa niż przed rokiem.