Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Handel zagraniczny polskimi owocami w pierwszym półroczu 2018 r.

Handel zagraniczny polskimi owocami w pierwszym półroczu 2018 r.

Karolina Załuska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

W pierwszym półroczu 2018 r., według danych Ministerstwa Finansów, wyeksportowano z Polski 536,2 tys. t świeżych owoców (spadek o 40% w stosunku do I półrocza roku poprzedniego) za 295,2 mln EUR (spadek o prawie 14%).  Z kolei przetworów owocowych w tym samym okresie wyeksportowano z Polski 440 tys. t (spadek o 10% porównując  I półrocze 2017 r. do I półrocza 2018 r.) za 633,9 mln EUR, tj. o 12% więcej r/r.

W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. najwięcej, bo 430,1 tys. t, wyeksportowano z Polski jabłek – za 206,5 mln EUR – czyli średnia cena eksportu w omawianym okresie wyniosła 0,48 EUR/kg. Jeśli zestawimy ww. dane z danymi za pierwsze półrocze 2017 r, to okaże się, że spadkowi wyeksportowanych wolumenów (o 45%) towarzyszył prawie trzykrotnie mniejszy (tylko o 16%) spadek wartości eksportu. Na drugiej pozycji w sprzedaży zagranicznej uplasował się reeksport 71,6 tys. t owoców południowych, za 61,7 mln EUR (po średniej cenie 0,86 EUR/kg), notujący podobny spadek zarówno ilości jak i wartości eksportu (o 8% i 10% w stosunku do I półrocza 2017 r.).

W omawianym okresie w kategorii przetworów dominował, co nie jest żadnym zaskoczeniem, eksport soku jabłkowego, którego sprzedano z Polski w I półroczu 2018 r. 167,1 tys. t za 178,8 mln EUR, przy średniej cenie 1,07 EUR/kg. Jest to wynik gorszy w ujęciu ilościowym od ubiegłorocznego o 10%, natomiast w ujęciu wartościowym oznacza ponad 31-proc. wzrost wartości eksportu r/r. Za to eksport pozostałych soków z Polski w pierwszym półroczu wyniósł 62,5 tys. t za 99,9 mln EUR (średnio 1,59 EUR/ kg).

Owoce oraz ich przetwory w I półroczu 2018 r. eksportowaliśmy głównie do UE-15. Sprzedaż ta stanowiła 61,5% całego eksportu tej kategorii w ujęciu wartościowym i zamknęła się wartością 571,3 mln EUR, co stanowiło 19% wzrostu r/r. Za to do krajów WNP w I półroczu 2018 r. wyeksportowano z Polski ok. 13,5% całego eksportu owoców i ich przetworów o wartości 125,2 mln EUR, tj. o 38,1% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Do pozostałych krajów w I półroczu 2018 r. wyeksportowano owoców i ich przetworów za 67,9 mln EUR, co stanowi tylko 7% całego eksportu w ramach ww. kategorii i oznacza spadek o prawie 17% r/r.

W tym samym czasie import świeżych owoców wzrósł o 4,5% do wartości 754,8 mln EUR, a przetworów owocowych spadł o 9% do 284,5 mln EUR. Dane MF wskazują, że saldo obrotów świeżymi owocami nadal pozostaje ujemne, na poziomie 459,6 mln EUR, co oznacza że uległo pogorszeniu o 21% r/r. Jednocześnie dodatnie saldo obrotów przetworami owocowymi w I półroczu 2018 r. wyniosło 284,5 mln EUR i wzrosło o 6,2% r/r.


Źródło: AgroTydzień z dnia 25.09.2018 roku