Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ile pozostałości ś.o.r. było w owocach w 2014 r.?

Ile pozostałości ś.o.r. było w owocach w 2014 r.?

Badania zostały zorganizowane przez GIORiN i przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2014 r. Skontrolowano prawidłowości stosowania środków ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (zgodność stosowania z etykietami środków i NDP). Sprawdzono także zgodność z odpowiednimi przepisami Federacji Rosyjskiej i Unii Celnej. Przebadano 182 próbki owoców, głównie z województwa mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, z czego 94 proc. stanowiły jabłka, 6 proc. gruszki.  Zwiększono czułość analiz oznaczanych pestycydów z 0,01 mg/kg do 0,005 mg/kg, a w niektórych przypadkach do 0,001 mg/kg świeżej masy produktu.

Najczęściej w próbkach wykrywano kaptan (prawie w 82 procentach próbek, karbendazym (36 proc.), boskalid (36 proc.), piraklostrobinę (27 proc.), metoksyfenozyd (25 proc.), spirodiklofen (25 proc.) – zastosowanie prawidłowe. Jednak w próbkach znalazły się też nieprawidłowo stosowane środki. Spośród fungicydów wykryto flutriafol, iprodion, spiroksaminę; z herbicydów prosulfokarb; z regulatorów wzrostu chloromekwat i mepikwat; z insektycydów diazynon, dimetoat, bifentryna, amitraz, fenazachina, imidachlopryd, propargit.

Spośród 171 prób/gospodarstw normy krajowe spełniło 130, czyli 76 proc., niezgodnych było 35 (20,5 proc.), przekroczenia wykryto w 6 próbkach (3,5 proc.).  W przypadku norm Unii Celnej przekroczenia odnotowano w przypadku 25 prób (15 proc.), zgodność w 146 (85 proc.).

Jaka była częstotliwość występowanie pestycydów w próbkach? Nie wykryto pestycydów w 9 próbkach, w 19 wykryto tylko 1 pestycyd, średnio wykrywano 5 pestycydów, jednak w pojedynczych przypadkach próbki zawierały po 11 i 13 różnych pestycydów.

Źródło: www.e-sadownictwo.pl z dnia 09.04.2015 roku