Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Import mrożonych truskawek z Egiptu w tym roku przekroczył już 14 000 ton

Import mrożonych truskawek z Egiptu w tym roku przekroczył już 14 000 ton

Import mrożonych truskawek do Polski wyraźnie rośnie naprzestrzeni ostatnich 5 lat. Jest to zagadnienie złożone, lecz wynikaprzede wszystkim z niższych cen, za jakie można kupić importowanyprodukt. Równocześnie coraz mniej mrożonych truskawek eksportujemy.

W tym sezonie import tylko z Egiptupo raz pierwszy przekroczył 10 000 ton. Od stycznia do końcapaździernika tego roku wyniósł aż 14 268 ton. Zatem do końca rokuwolumen ten zapewne będzie większy. Egipt jest obecnie głównym dostawcątego produktu na rynek polski. Zauważamy również nieznaczny trendwzrostowy w imporcie mrożonych truskawek z Turcji. 

Wzrost importu jest spowodowanyprzede wszystkim niższymi cenami egipskich mrożonek. Największe koncernyspożywcze w zakupach kierują się przede wszystkim ceną. Kupienie 100,200 czy 500 ton owoców o znacznie niższej cenie sprawia, że wybieranyjest produkt importowany. Niemniej spotkamy się również z opiniamiprzetwórców mówiącymi, że egipskie mrożone truskawki odbiegająjakościowo od krajowego produktu.

Równocześnie z rosnącym importem spadaeksport z Polski. Tracimy silną pozycję na międzynarodowym rynku. Nakonferencji Jagodowe Trendy poniższe dane zaprezentował pan ŁukaszZaremba z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa. Jak widzimy na wykresie importwyraźnie rośnie od 2017 roku.


www.sad24.pl