Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Instytut Ogrodnictwa otrzyma status państwowego instytutu badawczego

Instytut Ogrodnictwa otrzyma status państwowego instytutu badawczego

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach będzie miał status państwowego instytutu badawczego – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu na IV kwartał br.

“Nadanie statusu państwowego instytutu badawczego ma umożliwić powierzenie instytutowi (…) zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia: planowania i realizacji polityki państwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, poprawy jakości życia obywateli oraz ochrony dziedzictwa narodowego” – napisano w uzasadnieniu.

Jak zaznacza resort rolnictwa, który jest autorem rozporządzenia, “otrzymanie statusu państwowego instytutu badawczego przez Instytut Ogrodnictwa, pozwoli na przekształcenie planów badawczych w proces ciągły, oparty o wieloletnie strategie, co doprowadzi do wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wynikających z obecnej formy prowadzenia i finansowania badań”.

Instytutowi Ogrodnictwa zostaną nadane takie zadania z zakresu: ochrony roślinnych zasobów genowych; utrzymania wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych; hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych; doskonalenia zasad racjonalnego nawożenia; rolnictwa ekologicznego; ochrony roślin; zrównoważonego stasowania środków ochrony roślin; udziału w przygotowaniu, a następnie monitorowaniu wpływu wspólnej polityki rolnej na produkty ogrodnicze; optymalizacji produkcji upraw sadowniczych na terenach górskich i podgórskich.

Obecnie Instytut Ogrodnictwa jest instytutem badawczym utworzonym dnia 1 stycznia 2011 roku przez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji i bogatym dorobku badawczym i wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

Program badawczy Instytutu obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, agroinżynierię, ekonomikę i marketing.

W Instytucie wyhodowano ponad 200 odmian roślin sadowniczych i warzywnych, które mają znaczący udział w polskiej produkcji ogrodniczej, od 7 proc. w przypadku jabłoni do 40-50 proc. w przypadku kapusty, cebuli i papryki oraz ponad 70 proc. w przypadku maliny. Odmiany te są wysoko cenione przez konsumentów, a Instytutowi przynoszą istotne dochody ze sprzedaży licencji.

W Instytucie Ogrodnictwa opracowano i wdrożono do praktyki nowoczesne technologie przechowywania, m.in. w kontrolowanej atmosferze i w atmosferze o ultraniskiej koncentracji tlenu , dzięki czemu owoce i warzywa są dostępne na rynku przez cały rok.

www.wnp.pl