Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Jakie są największe zmartwienia europejskich konsumentów? EFSA przedstawia wnioski płynące z raportu Eurobarometer

Jakie są największe zmartwienia europejskich konsumentów? EFSA przedstawia wnioski płynące z raportu Eurobarometer

Koszt żywności jest dziś dla Europejczyków ważniejszy niż kilka lat temu, stając się głównym czynnikiem wpływającym na zakupy żywności, kolejnym czynnikiem jest jej smak. Blisko połowa uważa, że ważne jest również bezpieczeństwo żywności, a 41% obywateli UE uważa za pewnik, że kupowana przez nich żywność jest bezpieczna.

Wyniki te pochodzą z Eurobarometru z 2022 r. dotyczącego bezpieczeństwa żywności w UE, czwartego takiego badania od 2005 r. W oparciu o wywiady z 27 000 osób w całej UE, badanie przedstawia zmieniający się obraz tego, jak Europejczycy wybierają żywność, jaka jest ich świadomość i obawy związane z bezpieczeństwem żywności oraz komu ufają w kwestii informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Globalne problemy

Dyrektor wykonawczy EFSA, Bernhard Url, powiedział: “Wiele wydarzyło się od naszego ostatniego badania w 2019 roku, nie tylko globalna pandemia i wybuch wojny w Europie. Takie wydarzenia mają dramatyczne konsekwencje i bez zaskoczenia widzimy, że dla wielu Europejczyków wzrost kosztów życia wpływa na ich wybory żywnościowe bardziej niż wcześniej.

Z drugiej strony, bezpieczeństwo żywności pozostaje ważne dla wielu obywateli UE i zachęcające jest to, że prawie połowa z nich dba o zdrowe odżywianie w takim samym stopniu, jak o zagrożenia związane z żywnością“.

20 lat bezpieczeństwa żywności w UE – reagowanie na zagrożenia w przyszłości

Najnowszy obraz poglądów obywateli pojawia się w momencie, gdy unijny system bezpieczeństwa żywności, EFSA i organy ds. bezpieczeństwa żywności w kilku państwach członkowskich kończą 20 lat. Organy te zostały utworzone w 2002 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Europie w oparciu o wzmocnione podstawy naukowe, zharmonizowane przepisy i zacieśnienie współpracy na całym kontynencie.

Bernhard Url stwierdził: “Ten kamień milowy jest osiągnięciem dla wielu organizacji, ekspertów naukowych i innych stron zainteresowanych naszym systemem. Zachęcające jest to, że dwie trzecie obywateli europejskich uznaje, że UE i państwa członkowskie pracują wspólnie, a nie w odosobnieniu, aby urzeczywistnić ten cel.

Rosnące tempo innowacji i złożoność techniczna w tym, jak produkujemy, kupujemy i spożywamy naszą żywność, są kolejnymi bodźcami do silnej współpracy między krajami i między dyscyplinami naukowymi.

Eurobarometr z 2022 r. pokazuje również, że większość naszych obywateli uznaje, że stan środowiska, zwierząt i roślin wpływa na zdrowie człowieka. Jest to zachęcające, ponieważ zmierzamy w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych i oceny ryzyka “One Health”.”

Silne zaufanie do nauki

Siedmiu na dziesięciu Europejczyków uznaje rolę naukowców w zapewnianiu bezpieczeństwa naszej żywności, a ośmiu na dziesięciu ufa im w zakresie informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności. Podobnie wysokie jest zaufanie do instytucji krajowych i unijnych, które wynosi około dwóch trzecich.

Barbara Gallani, szefowa działu komunikacji i partnerstwa w EFSA, powiedziała: “Wyniki te są nieocenione w naszej codziennej pracy, jak również w naszym strategicznym planowaniu długoterminowym.

Opracowaliśmy streszczenia i narzędzia danych dostosowane do potrzeb naszych partnerów z państw członkowskich, aby mogli oni wykorzystać wyniki Eurobarometru do wspierania własnych działań informacyjnych i informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa żywności“.

Więcej informacji w linku: foodfakty.pl