Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > KAS i IJHARS zacieśniają współpracę – pełna elektroniczna obsługa związana z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w ramach kontroli granicznych

KAS i IJHARS zacieśniają współpracę – pełna elektroniczna obsługa związana z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w ramach kontroli granicznych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz podpisali porozumienie dotyczące korzystania z Platformy Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD-SINGLE WINDOW).

Dzięki wdrożeniu Platformy w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) możliwe będzie uruchomienie usługi dla przedsiębiorców pozwalającej na pełną elektroniczną obsługę związaną z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w ramach kontroli granicznych.

PKWD-SINGLE WINDOW, której właścicielem biznesowym jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), służy do elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Służbą Celno-Skarbową, klientem oraz inspekcjami w procesie obsługi obrotu towarowego z krajami trzecimi (spoza Unii Europejskiej) i wsparcia koordynacji wspólnych kontroli. Wdrożone rozwiązanie usprawnia wymianę danych pomiędzy organami KAS i inspekcjami zaangażowanymi w kontrolę obrotu towarowego z krajami trzecimi, a także przyspiesza obsługę klienta.

Podpisane porozumienie określa zasady i warunki udostępnienia systemu PKWD-SINGLE WINDOW, a także wymiany danych pomiędzy systemami KAS oraz GIJHARS.

Elektroniczna obsługa realizowana za pośrednictwem PKWD-SINGLE WINDOW przy jednoczesnym zastosowaniu analizy ryzyka prowadzonej w systemie teleinformatycznym GIJHARS zapewni efektywną współpracę organów na granicy, w tym eliminację konieczności dwukrotnego wprowadzania tych samych danych w różnych systemach. Uruchomienie produkcyjne usługi wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców, podnosi standard obsługi związanej z importem
i eksportem towarów z i do krajów trzecich, skracając czas związany z obsługą przesyłek towarów na granicy
podkreśla Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Dzięki współpracy KAS oraz IJHARS wypracowaliśmy rozwiązanie, które ułatwi, usprawni i uczyni jeszcze bardziej transparentnym proces kontroli granicznej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych do Polski. Dla importerów to prostsze i szybsze procedury a dla służb współpracujących przy kontroli granicznej lepsza koordynacja działań – dodaje Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor IJHARS.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

www.gov.pl/gijhars