Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Kierunki zagospodarowania jabłek w Polsce w sezonie 2017/18

Kierunki zagospodarowania jabłek w Polsce w sezonie 2017/18

Karolina Załuska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Według szacunków IERiGŻ, w sezonie 2017/2018, ze względu na nieurodzaj owoców w 2017 r., w Polsce  do przetwórstwa trafiło o ponad 45% mniej jabłek niż sezon wcześniej. Z tego też powodu zmianie uległa struktura produkcji przetworów owocowych i warzywnych. Jednocześnie spadł udział przetwórstwa w zagospodarowaniu jabłek.

W sezonie 2016/17 ok. 2190 tys. ton, tj. 58%  podaży jabłek, kierowane było do przetwórstwa. Szacuje się,
że w bieżącym sezonie, do przetwórstwa zostanie skierowane tylko 49% podaży jabłek z zeszłego roku, tj. 1200 tys. ton. W tym do produkcji soku zagęszczonego przeznaczone zostanie tylko 900 tys. ton jabłek (w poprzednim sezonie było to ok. 1900 tys. ton jabłek). Jednocześnie w sezonie 2017/18 o 16% wzrósł udział produkcji ZSJ
z jabłek importowanych. Niemniej, o ile w latach 2014-2016 w Polsce 17% wolumenu wszystkich przetworów stanowiły soki zagęszczone, to w 2017r. stanowiły tylko 12% udziału wolumenowo.

Mniejsza o prawie 41,6% r/r produkcja koncentratu soku jabłkowego w Polsce spowodowała wzmożony import tego produktu. Zgodnie z prognozami IERiGŻ, ogółem do Polski w sezonie 2017/18 zaimportowane zostanie
ok. 75 tys. ton ZSJ (CN 200979), co da prawie 38-proc. wzrost wolumenu w stosunku do sezonu poprzedniego. Szacuje się, że połowa zaimportowanego w sezonie 2017/18 koncentratu soku jabłkowego będzie pochodziła
z Ukrainy, a w ujęciu rok do roku wzrost importu z Ukrainy wyniesie ok. 7%. Największy wzrost importu, co nie jest zaskoczeniem, zaobserwowano z Chin.

Jednocześnie wzrósł udział spożycia krajowego jabłek w ich ogólnym zagospodarowaniu.  W latach 2014-2016 udział spożycia świeżych jabłek stanowił ok. 16% całej produkcji, tj. 516 tys. ton. Natomiast w sezonie 2017/2018 wzrósł do 20%. Jednocześnie, w wartościach bezwzględnych, z powodu mniejszej podaży oraz wzrostu cen jabłek świeżych, ich spożycie w Polsce spadło do 485 tys. ton, tj. z 13,4 do 12,6 kg/osobę.

Niedobór jabłek w całej Europie w sezonie 2017/2018 spowodował wzrost udziału eksportu świeżych jabłek w ich ogólnym zagospodarowaniu w Polsce – z 26% tj. 1100 tys. ton do 31% i 750 tys. ton.

Źródło: AgrTydzień z dnia 05.06.2018 roku