Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Komisja UE unika opartej na faktach dyskusji na temat ograniczenia pestycydów

Komisja UE unika opartej na faktach dyskusji na temat ograniczenia pestycydów

Niemieckie Stowarzyszenia Rolników (DBV) krytykuje Komisję Europejską za to, że przedstawiła swoją propozycję zmniejszenia o połowę stosowania pestycydów bez oceny skutków, jakie niesie ona dla europejskiego rolnictwa.

31 sierpnia Komisja Europejska przedstawiła Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego swoją propozycję zmniejszenia o połowę stosowania pestycydów, jednak według DBV KE nie przedstawiła oceny skutków.

„Prawie trzy miesiące po przedstawieniu projektu nowego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR), Komisja Europejska nie przedstawiła oceny skutków Parlamentowi i opinii publicznej. Wciąż nie ma uzasadnienia dla proponowanych ograniczeń, popartych konkretnymi danymi. Z jednej strony Komisja skarży się na słabą dostępność danych dotyczących skutków, które zostały zebrane zgodnie z dyrektywą w sprawie środków ochrony roślin z 2009 r. (SUD). Z drugiej strony twierdzi, że SUD nie został odpowiednio wdrożony. Komisja nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można sformułować tak dalekosiężne wnioski na podstawie nieistniejących danych, które zasadniczo ograniczyłyby rolnictwo europejskie. Centralną kwestię bezpieczeństwa żywnościowego poruszono jedynie mimochodem, a ryzyko wypchnięcia produkcji do krajów trzecich o niższych standardach środowiskowych również nie było problemem. To nie jest do zaakceptowania. Sposób, w jaki Komisja odmawia podjęcia opartej na faktach dyskusji na temat ochrony roślin, jest nieodpowiedzialny. – powiedział zastępca sekretarza generalnego DBV, Udo Hemmerling

www.e-sadownictwo.pl