Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Krajowa Grupa Spożywcza powstanie w I półroczu 2021 r.

Krajowa Grupa Spożywcza powstanie w I półroczu 2021 r.

Proces zmierzający do utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej jest na zaawansowanym etapie. Jego zakończenie planowane jest w pierwszym półroczu przyszłego roku – podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

W odpowiedzi na interpelację nr 13630 z dnia 10 listopada 2020 r. Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Poseł Doroty Niedzieli oraz Pana Posła Kazimierza Plocke w sprawie utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej nazywanej również Narodowym Holdingiem Spożywczym, Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) poinformowało, iż po przejęciu od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa z branży rolno–spożywczej i zapoznaniu się z projektem utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej,  zintensyfikowane zostały działania w tej sprawie. 

Koncepcja konsolidacji spółek z branży rolno–spożywczej przebiegać będzie w oparciu o wiodącą rolę Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (KSC S.A.), jako największego podmiotu z udziałem Skarbu Państwa działającego w ramach grupy kapitałowej w przetwórstwie rolno–spożywczym, posiadającego aktywa i potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej.

Podmiotem doradczym, który świadczy na rzecz KSC S.A. usługi doradcze w zakresie przygotowania i realizacji procesu konsolidacji, jest KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k.

 

Źródło: sejm.gov.pl