Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Krótki poradnik zatrudniania cudzoziemców

Krótki poradnik zatrudniania cudzoziemców

Zaczyna się okres intensywnych prac polowych, coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do pracy w naszych gospodarstwach. Pamiętajmy o ich legalnym zatrudnieniu. Poniżej kilka wskazówek jak to zrobić od Mirosława Maliszewskiego.

Pierwszy etap: Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Wniosek ten składamy do Powiatowego Urzędu Pracy, wraz z niezbędnymi załącznikami tj. Opłatą (30,00 zł) za wydanie wniosku na pracę sezonową dla konkretnego cudzoziemca, kserem pierwszej strony paszportu, dokumentem tożsamości pracodawcy i zaświadczeniem z gminy o wielkości gospodarstwa lub nakazem podatkowym za dany rok. 

Powiatowy Urząd Pracy wystawia dokument „zaświadczenie o wpisie do ewidencji zaproszeń na pracę sezonową” czyli popularnie zwane zaproszeniem. Ten dokument przekazujemy cudzoziemcowi, a on na tej podstawie przekracza granicę z Polską.

Drugi etap: Złożenie oświadczenia do Powiatowego Urzędu Pracy, że cudzoziemiec podjął w danym gospodarstwie pracę (w tym samym gospodarstwie, które wcześniej na niego wystawiło wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową popularnie zwanym „zaproszeniem”). 

To bardzo często zapominany etap, bez uzyskania zezwolenia na pracę (Urząd Pracy wydaje je po złożeniu ww. Oświadczenia) cudzoziemiec nie może podjąć pracy!

Trzeci etap: podpisanie umowy z cudzoziemcem i zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia w KRUS.

W myśl obowiązujących przepisów mamy obowiązek sporządzić z pracownikiem umowę (najczęściej jest to umowa o pomocy przy zbiorach) i zarejestrować go do ubezpieczenia, w tym przypadku w placówce KRUS. 

Umowę podpisujemy przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, natomiast ubezpieczyć możemy go w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy (ubezpieczyć powinniśmy pracownika od dnia, w którym podpisaliśmy z nim umowę).

Co jeśli cudzoziemiec przyjechał na innych dokumentach (od innego pracodawcy)?

Jeżeli cudzoziemiec przekroczył granicę na dokumentach innego pracodawcy i przyjechał do danego gospodarza, ten ma obowiązek przerejestrowania go na siebie. 

W tym celu składa wniosek o przedłużenia zezwolenia na pracę, wraz z niezbędnymi załącznikami, a są to: Opłata (30,00 zł) za przedłużenie wniosku na pracę sezonową dla konkretnego cudzoziemca, kserem wszystkich stron paszportu (tam, gdzie są pieczątki lub wklejone wizy), dokumentem tożsamości  pracodawcy i zaświadczeniem z gminy o wielkości gospodarstwa lub nakazem podatkowym za dany rok.

Następnie podpisuje umowę z cudzoziemcem i dokonuje zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia w KRUS.


www.e-sadownictwo.pl