Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Majowe zapasy jabłek

Majowe zapasy jabłek

Mariusz Dziwulski, BGŻ BNP Paribas

Zgodnie z danymi WAPA, zapasy jabłek w Polsce na pierwszy dzień maja 2016 r. wyniosły 325 tys. t i były aż o 30% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Niemniej, sprzedaż jabłek w kwietniu bieżącego roku przyspieszyła, co mogło wiązać się z większą sprzedażą zagraniczną. Z danych WAPA wynika, że w kwietniu br. w Polsce upłynniono 270 tys. t zapasów tych owoców – o 7,1% więcej niż w roku poprzednim. Tempo sprzedaży wciąż jest zbyt tyle niskie w stosunku do zalegających zapasów, aby istotnie wpłynąć na zmiany poziomu cen na rynku krajowym. Przeciętna cena skupu jabłek deserowych, zgodnie monitoringiem MRiRW, wyniosła 1,05 zł/kg i była o 2% niższa niż w kwietniu 2016 r. a także o 50% niższa niż w maju 2015 r.

Źródło: AgroTydzień z dnia 08.06.2016 roku