Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Memorandum o współpracy z Islamską Republiką Iranu

Memorandum o współpracy z Islamską Republiką Iranu

w dniach 12 – 16 października na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pana Tadeusza Kłosa, przebywała w Polsce delegacja Organizacji Ochrony Roślin Islamskiej Republiki Iranu na czele z jej Prezesem Panem dr. Mohammadem Alim Bagestanim oraz jego zastępcą, Panem Yahya Ebtali. Celem wizyty było nawiązanie ściślejszych kontaktów pomiędzy organizacjami, a w konsekwencji poprawa wymiany handlowej pomiędzy obu krajami.

Delegacja irańska wizytowała jeden z zakładów zajmujących się produkcją mąki i przetworów zbożowych, gospodarstwa oraz miejsca przechowywania i przygotowywania jabłek do sprzedaży. Gościom zaprezentowano procesy przerobu ziarna zbóż oraz produkcji, zbioru i konfekcjonowania owoców, a także systemy nadzoru nad integrowaną ochroną i bezpieczeństwem fitosanitarnym w produkcji jabłek. Ponadto delegacja gościła w siedzibie WIORiN w Warszawie, gdzie zapoznała się z organizacją i pracą Inspektoratu oraz zakresem i procedurami badań w Laboratorium Fitosanitarnym i Laboratorium Oceny Nasion.

Na zakończenie wizyty szefowie służb podpisali Memorandum o współpracy w obszarze zdrowia i kwarantanny roślin.