Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > MSZ wycofuje się ze wsparcia zakładania plantacji malin na Ukrainie

MSZ wycofuje się ze wsparcia zakładania plantacji malin na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wycofuje się z dotowania zakładania plantacji malin na Ukrainie. Taką informację w dniu 17 sierpnia 2018 roku otrzymał NSZZ RI „Solidarność” w odpowiedzi na niedawną interwencję Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas w sprawie dotowania zakładania plantacji maliny na Ukrainie.

W związku m.in. z medialnymi doniesieniami dotyczącymi dofinansowania projektu zakładania plantacji malin na Ukrainie, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” wystosowała pismo do ministra spraw zagranicznym profesora Jacka Czaputowicza. Pismo zostało przekazane do wiadomości Premiera Mateusza Morawieckiego.

– Jako NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jesteśmy przeciwni podejmowaniu takich działań, które uderzają w sposób bezpośredni w polskich rolników oraz sadowników, którzy i tak znajdują się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na tegoroczne ceny proponowane polskim rolnikom. Pragnę zwrócić uwagę, że takie działanie jak te zawarte w ww. projekcie poprzez przekazywanie bezpłatnej kompleksowej infrastruktury do założenia plantacji malin (w tym najlepszych jakościowo sadzonek, ekologicznych środków ochrony roślin, fachowej bezpłatnej pomocy) doprowadzają w już i tak dramatycznej sytuacji cenowej do rozregulowania rynku i stawiają rolników ukraińskich w pozycji uprzywilejowanej wobec polskich rolników. Nasi rolnicy m.in. rolnicy na Lubelszczyźnie przez wiele lat a nawet dziesięcioleci wypracowali nowoczesne i innowacyjne metody oraz technologie uprawy m.in. malin ekologicznych, ponosząc w tym zakresie określone koszty inwestując w to swój czas i wysiłek. Ponadto swego czasu plantatorzy tytoniu byli namawiani i zachęcani do rezygnacji z produkcji tytoniu na rzecz przejścia na uprawy ogrodnicze, sadownicze i jagodowe, co było procesem wieloletnim, czasochłonnym i kosztownym. W tej sytuacji bezpłatna pomoc w zakładaniu plantacji na Ukrainie i przekazywanie tamże naszych najlepszych latami wypracowywanych technologii w tym zakresie, jest bezpośrednim uderzeniem w polskich rolników. Dla NSZZ RI „Solidarność” jest kompletnie niezrozumiałym i nieznajdującym uzasadnienia fakt, że ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bez odpowiedniej analizy skutków gospodarczych i bez konsultacji ze środowiskiem rolniczym wspiera się takie działania, które de facto i w perspektywie dalekosiężnej są działaniami przeciwko polskim rolnikom. Dlatego też postawa wnioskodawców wspieranych także przez Urzędy Marszałkowskie Województwa Lubelskiego i Świętokrzyskiego i Konsulat RP w Łucku oraz sam fakt pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu dla tego przedsięwzięcia jest dla nas bardzo niepokojące i zgodnie z posiadaną przez nas na etapie obecnym wiedzą jest działaniem przeciwko polskim rolnikom – napisała Przewodnicząca Teresa Hałas w piśmie do ministra spraw zagranicznych, prosząc o szczegółowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

– Biorąc pod uwagę zaistniała sytuację oraz wątpliwości wobec projektu wyrażane przez szereg instytucji podjąłem decyzję o rozwiązanie umowy dotacji na realizację projektu „Zachodnioukraińska Kooperatywa Sadowniczo-Ogrodnicza”. W związku z powyższym dalsze działania projektowe, w tym założenie kooperatywy i przekazanie sadzonek malin nie będą realizowane – napisał w przywołanej odpowiedzi do NSZZ RI „Solidarność” Podsekretarz Stanu w MSZ Andrzej Papierz.

Przypomnijmy, projekt “Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo-Sadownicza” uzyskał dotację (261,43 tys. zł) w konkursie MSZ “Polska Pomoc” koordynowanym przez ONZ. Zakładał on utworzenie na Wołyniu 10 ha modelowych plantacji eko-maliny w wybranych miejscach przy wsparciu polskich ekspertów i wykorzystaniu polskich standardów uprawy; przekazanie ponad 70 000 wysokiej jakości sadzonek polskich odmian maliny, ekologicznych środków ochrony roślin i wyposażenia technicznego; objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 30 przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych z obwodu wołyńskiego na Ukrainie; podpisanie długoterminowych kontraktów z polskimi przetwórniami owoców i producentami sadzonek.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 20.08.2018 roku