Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nabywcy nie będę mogli kupować owoców i warzyw poniżej kosztów produkcji

Nabywcy nie będę mogli kupować owoców i warzyw poniżej kosztów produkcji

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił dziś w Sejmie RP informację na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.W posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli również przedstawiciele rolników.

Henryk Kowalczyk poinformował też , że ministerstwo analizuje hiszpańskie rozwiązania, które dotyczą wprowadzania regulacji m.in. w handlu owocami i warzywami. Chodzi w nich o to, by nabywcy nie mogli kupować owoców i warzyw od producentów poniżej kosztów ich produkcji. Takie rozwiązania mają dać producentom rolnym lepszą pozycję negocjacyjną i zapewnić im większe dochody.

– Pracujemy nad tym, patrzymy na te rozwiązania hiszpańskie. One są ideowo znakomite, ale żeby one funkcjonowały muszą być bardzo precyzyjne narzędzia – poinformował wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa Zauważył, że już w tej chwili w Hiszpanii pojawiają się problemy w egzekwowaniu przepisów tej ustawy.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na kwestie dotyczące definicji aktywnego rolnika.

– Będę proponował bardzo mocne wsparcie dla umów dzierżaw, do ich formalizowania – podkreślił szef resortu rolnictwa wskazując w ten sposób na możliwość określenia aktywnego rolnika. Przypomniał jednocześnie, że dochód z dzierżawy gruntów rolnych przeznaczonych na użytkowanie rolnicze nie podlega opodatkowaniu.

Drugim elementem obok formalizacji umów dzierżawy jest według wicepremiera Henryka Kowalczyka umowa ubezpieczenia.

– Przy ubezpieczeniach umowa dzierżawy będzie bardzo istotna. Trudno wymagać, żeby właściciel ubezpieczał cudze uprawy – dodał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier wspomniał o tzw. rolnictwie węglowym, jako o szansie dla polskich rolników. Przypomniał, że to rolnictwo i leśnictwo absorbują CO2.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na zapisy dotyczące młodych rolników, dla których przewidziano wsparcie w wysokości 200 tysięcy. Młody rolnik rozpoczynający gospodarowanie otrzymywać będzie przez 5 lat płatność w wysokości 60 euro do hektara.

Ponadto szef resortu rolnictwa zapowiedział uruchomienie w najbliższym czasie programu Energia dla wsi, którego finansowanie będzie pochodziło z innych źródeł niż mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej.

Uczestniczący w posiedzeniu sejmowej komisji unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że polski Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został bardzo dobrze przygotowany, ale do końca czerwca może być jeszcze poprawiony.

– Musimy wykorzystać te miesiące, aby mądrze, sprawiedliwie zagospodarować te bardzo duże środki – podkreślił komisarz Wojciechowski.

Unijny komisarz podkreślił, że na lat 2023-2027 w ramach WPR na Polskę przypada 150 mld złotych. Jak wyliczał komisarz Wojciechowski oznacza to średnio 10 tysięcy złotych na hektar lub 100 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo.

– 2 marca Komisja Europejska przedstawi zestaw działań, jakie mogą zostać podjęte w sytuacji wysoki cen nawozów – zapowiedział komisarz Janusz Wojciechowski, który podziękował jednocześnie polskiemu premierowi za inicjatywę w sprawie dopłat do nawozów.

www.e-sadownictwo.pl