Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowa definicja fermentacji precyzyjnej

Nowa definicja fermentacji precyzyjnej

Stowarzyszenie Precision Fermentation Alliance (PFA) i FFE (Food Fermentation Europe) ogłosiły poprawioną definicję precyzyjnej fermentacji. Celem tego wspólnego wysiłku jest wyjaśnienie unikalnych cech fermentacji precyzyjnej i jej odróżnienia od innych technologii produkcji żywności.

W związku z pojawieniem się na rynku tak wielu nowych technologii spożywczych, dostrzegliśmy potrzebę udoskonalenia i rozszerzenia definicji precyzyjnej fermentacji, aby pomóc w edukacji konsumentów i interesariuszy z branży spożywczej ” – powiedziała Irina Gerry, rzeczniczka stowarzyszenia PFA. „ Nasza współpraca z FFE zaowocowała kompleksową definicją, która podkreśla charakterystyczne cechy fermentacji precyzyjnej i jej zastosowań, a także wyznacza wyraźne granice między fermentacją precyzyjną a innymi technologiami opartymi na fermentacji”.

Definicja fermentacji precyzyjnej – brzmienie

„Fermentacja precyzyjna łączy proces tradycyjnej fermentacji z najnowszymi osiągnięciami biotechnologii, aby wydajnie wytwarzać interesujący związek, taki jak białko, cząsteczka smaku, witamina, pigment lub tłuszcz”.

Udoskonalona definicja precyzyjnej fermentacji podkreśla kluczowe różnice, w tym:

  • Wykorzystanie bioinżynierii: Fermentacja precyzyjna (PF) różni się od tradycyjnych/dzikich technik fermentacji i naturalnej hodowli, wykorzystując najnowsze techniki bioinżynierii.
  • Wytwarzanie określonych związków: W przeciwieństwie do hodowli komórek, PF koncentruje się na wykorzystaniu mikroorganizmów do produkcji określonych związków, zamiast hodować całą komórkę lub biomasę.
  • Pozyskiwanie z cyfrowych baz danych: Sekwencje molekularne stosowane w PF pochodzą z cyfrowych baz danych, co eliminuje potrzebę angażowania zwierząt w jakąkolwiek część procesu, co różni się od mięsa hodowlanego, w którym od żywego zwierzęcia pobierana jest niewielka próbka komórek.
  • Związki filtrowane: Pod koniec procesu fermentacji docelowe cząsteczki są izolowane i filtrowane z brzeczki fermentacyjnej, co różni się od fermentacji biomasy, w której produktem jest cała biomasa (w tym komórki).
  • Uznana technologia: chociaż przy użyciu PF powstają obecnie nowe cząsteczki, sam proces jest bezpiecznie stosowany w żywności i medycynie od dziesięcioleci.

Jak działa proces fermentacji precyzyjnej?

Do mikroorganizmu wprowadza się określoną sekwencję molekularną, aby przekazać mu instrukcje dotyczące wytwarzania pożądanej cząsteczki podczas fermentacji. Te sekwencje molekularne pochodzą z cyfrowych baz danych, a nie bezpośrednio od odpowiednich zwierząt lub roślin.

Pod koniec procesu fermentacji powstałe związki są odfiltrowywane, oddzielając je od mikroorganizmów, które je wytworzyły.

Fermentacja precyzyjna jest stosowana na całym świecie od ponad 30 lat

Fermentacja precyzyjna jest stosowana na całym świecie od ponad 30 lat do produkcji leków (takich jak insulina) i niezliczonych popularnych składników żywności (takich jak oligosacharydy mleka ludzkiego lub podpuszczka).

Współpraca pomiędzy PFA i FFE podkreśla znaczenie przejrzystości i edukacji w ewoluującym krajobrazie technologii żywności. Edukacja na temat precyzyjnej fermentacji jest niezbędna do przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe w obliczu bezpośrednich zagrożeń, takich jak zmiana klimatu. Podczas gdy przepisy są wdrażane na całym świecie, wykorzystanie nowatorskich technologii żywności ma kluczowe znaczenie dla odporności, biorąc pod uwagę ich potencjał pozytywnego wpływu na nasze systemy żywnościowe.

„ Chociaż niektóre zastosowania precyzyjnej fermentacji mogą być nowe, sama technologia jest bezpiecznie stosowana w żywności i medycynie, np. przy produkcji insuliny, od ponad 30 lat. Jesteśmy podekscytowani możliwością przyczynienia się do zrozumienia PF i jego roli w rozwoju innowacji w żywności” – dodał Jevan Nagarajah, prezes FFE. „”.

www.foodfakty.pl