Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe narzędzie dla przedsiębiorców ułatwiające znakowanie datą środków spożywczych

Nowe narzędzie dla przedsiębiorców ułatwiające znakowanie datą środków spożywczych

EFSA we współpracy z ECDC opracowała narzędzie pt.: „‘Use by’ or ‘best before’? New tool to support food operators” dla przedsiębiorców sektora spożywczego, które ma ułatwić wybór sposobu znakowania dat na etykietach poszczególnych produktów spożywczych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy dysponują dwoma określeniami wskazującymi na trwałość produktu:

  • „Use by….”, tj. „należy spożyć do …”, które oznacza termin przydatności do spożycia. Wskazana data określa termin, po upływie którego, z punktu widzenia bezpieczeństwa, produkt nie nadaje się do spożycia, nawet jeśli ma niezmieniony wygląd i zapach.
  • „Best before….”, tj. „najlepiej spożyć przed …”, które wskazuje datę minimalnej trwałości, tj. datę, po upływie której żywność zachowuje swoje właściwości (w sensie możliwości jej spożycia z punktu widzenia bezpieczeństwa), jednak należy się liczyć z pogorszeniem jej jakości, np. obniżeniem walorów smakowych i konsystencji.

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej prawidłowe znakowanie produktów spożywczych ma istotne znaczenie dla zapobiegania marnowaniu żywności. Komisja Europejska utrzymuje, że 10% z 88 mln ton marnowanej rocznie żywności na terenie UE ma związek ze znakowaniem datą produktów żywnościowych.

Narzędzie „‘Use by’ or ‘best before’? New tool to support food operators”
EFSA we współpracy z ECDC opracowała narzędzie pt.: „‘Use by’ or ‘best before’? New tool to support food operators” dla przedsiębiorców sektora spożywczego, które ma ułatwić wybór sposobu znakowania dat na etykietach poszczególnych produktów spożywczych.
Narzędzie ma strukturę schematu/drzewa decyzyjnego, obejmującego serię pytań, które mają sobie postawić przedsiębiorcy w celu dokonania wyboru pomiędzy zastosowaniem na etykiecie określenia „należy spożyć do….” czy „najlepiej spożyć przed…” w przypadku danej kategorii żywności. Pytania dotyczą m.in. faktu czy wymogi dotyczące znakowania datą są aktualnie prawnie uregulowane dla danej kategorii żywności, czy produkt jest poddawany jakiejś obróbce w celu wyeliminowania zagrożenia, czy jest ponownie przetwarzany przed procesem pakowania, jaka jest charakterystyka produktu i warunki jego przechowywania itp.
Eksperci EFSA dokonali również przeglądu czynników, które powinny być brane pod uwagę przez przedsiębiorców w procesie wyznaczania okresu trwałości, tj. określonego czasu, podczas którego żywność jest bezpieczna  i/lub jej jakość umożliwia konsumpcję w przypadku gdy opakowanie jest nienaruszone i jest przechowywana zgodnie z instrukcją.
EFSA opracowała opinię naukową w powyższym zakresie pt.: „Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking)”.

www.gov.pl/ijhars