Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Państwa UE dogadały się. Będzie minimalny podatek dla korporacji

Państwa UE dogadały się. Będzie minimalny podatek dla korporacji

Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki podatkowej dla dużych grup wielonarodowych i krajowych. Państwa członkowskie będą miały czas na wdrożenie przepisów do końca 2023 r.

“Dyrektywa Rady, która ma zostać formalnie przyjęta przez Radę w drodze procedury pisemnej, zawiera wspólny zbiór przepisów dotyczących sposobu obliczania efektywnej minimalnej stawki podatkowej wynoszącej 15 proc., tak aby była ona stosowana spójnie i prawidłowo w całej UE” — poinformowała RE w oficjalnym komunikacie.

Proponowane przepisy będą miały zastosowanie do grup przedsiębiorstw wielonarodowych i dużych grup krajowych w UE, których łączne przychody finansowe wynoszą ponad 750 mln euro rocznie. Nie będzie miało znaczenia, czy mowa o grupie krajowej czy wielonarodowej, o ile spółka dominująca lub spółka zależna posiada siedzibę w państwie członkowskim UE.

Dyrektywa ma zapewnić również skuteczne opodatkowanie w sytuacjach, w których spółka dominująca znajduje się w kraju trzecim o niskich stawkach podatkowych, który nie stosuje równoważnych przepisów. Państwa członkowskie będą miały czas na wdrożenie tych nowych przepisów do 31 grudnia 2023 r.

www.businessinsider.com.pl