Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Parlament Europejski za produkcją organiczną

Parlament Europejski za produkcją organiczną

Parlament Europejski 466 głosami “za”, przy 124 głosach “przeciw” i 50 wstrzymujących się przyjął nowe rozwiązania dotyczące organicznej (ekologicznej) produkcji. Ma to zapewnić, między innymi, dostęp do unijnego rynku importowanych produktów tylko najwyższej jakości. Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pakiet ten wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Europejski rynek produkcji organicznej (eko-) jest szacowany na około 30-31 mld €, z tendencją do wzrostu w najbliższych latach. Pod uprawy tego typu jest obecnie przeznaczonych około 7% gruntów rolnych wykorzystywanych w państwach unijnych.

Zgodnie z definicją produkt ekologiczny to ten, który nie został poddany działaniu w agrofarmaceutyków, syntetycznych nawozów, antybiotyków, nie jest rezultatem zabiegów GMO. W przetworzonych produktach spożywczych udział składników ekologicznych ma wynosić co najmniej 95%. W produkcji ekologicznej kładzie się nacisk na wykorzystanie płodozmianu.

Reforma prawodawstwa dotyczącego produkcji eko- zakłada system corocznych kontroli gospodarstw i całych łańcuchów dostaw tego rodzaju produktów. Jeśli w ciągu trzech lat nie stwiedzą one uchybień, kontrole zostaną ograniczone do cyklu dwuletniego. Przewiduje się możliwość ubiegania się małych producentów o zbiorowe certyfikaty. Po 2035 roku w produkcji ekologicznej nie będzie można używać nasion konwencjonalnych.

Producent utraci certyfikat, jeśli stwierdzone nieprawidłowości będą wynikały z jego nieuczciwości.

Produkty z państw UE spełniające nowe wymagania będą mogły być sprowadzane na terytorium państw UE, w których obowiązują ostrzejsze, krajowe prawa. Dlatego Włosi głosowali przeciwko nowym prawidłom, bo chcą zachować swój – oceniany jako bardzo wymagający – system produkcji eko.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 27.04.2018 roku