Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Pierwsze zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej

Pierwsze zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 4 lutego 2016 roku, Komisja Europejska opublikowała w ramach nowej polityki promocyjnej pierwsze zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „multi”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2016 roku.

Zaproszenia oraz inne przydatne informacje dostępne są na poniższej stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Źródło: www.arr.gov.pl z dnia 05.02.2016 roku