Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Plan UE: nowe zasady stosowania mikroorganizmów w środkach ochrony roślin

Plan UE: nowe zasady stosowania mikroorganizmów w środkach ochrony roślin

UE planuje wprowadzić 4 nowe regulacje dotyczące zasad stosowania mikroorganizmów w środkach ochrony roślin. Zmiany miałyby zostać uchwalone jeszcze w roku 2022.

Wraz z uchwaleniem strategii „Od pola do stołu” nowelizacji uległo wiele aktów prawnych związanych z produkcją rolną oraz produkcją żywności. Również w przypadku środków ochrony roślin planowane są duże zmiany. Jednym z założeń strategii „Od pola do stołu” jest zmniejszenie użycia pestycydów w produkcji rolnej o 50%, a także odejście od stosowania środków pochodzenia chemicznego na rzecz bardziej ekologicznych i naturalnych substancji. Nowe regulacje dotyczące środków ochrony roślin mają przyczynić się do realizacji tego celu, a także umożliwić stosowanie na szerszą skalę substytutów sztucznych substancji chemicznych wykorzystywanych dotychczas rolnictwie. 

Jak podkreśla Komisja Europejska, mikroorganizmy były stosowane w rolnictwie od setek lat, dlatego uważane są w większości za bezpieczne oraz bardziej naturalne środki ochrony roślin, co ma sprzyjać realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz dążenia UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Do mikroorganizmów dozwolonych do stosowania w środkach ochrony roślin mają być dopuszczone takie organizmy jak: bakterie, grzyby, wirusy oraz protozoa (pierwotniaki). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestię stosowania wirusów, które mogą wydawać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Jak zauważono w komentarzu do planowanych zmian, niektóre wirusy wykazują pożądane działanie w przypadku ochrony roślin pozostając jednocześnie zupełnie obojętnymi dla organizmu człowieka. Warunkiem dopuszczenia do stosowania określonego wirusa ma być udowodnienie jego bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, na którym nie może on powodować żadnego uszczerbku. W świetle obecnie obowiązujących regulacji, aby określony mikroorganizm mógł być stosowany w środkach ochrony roślin musi spełnić szereg wymogów określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Obecnie w Unii Europejskich zostało dopuszczonych do stosowania ponad 60 mikroorganizmów. 

Opracowywane regulacje mają realizować nowe podejście do produkcji środków ochrony roślin, które mają opierać się na biologii oraz ekologii każdego użytego mikroorganizmu, a także uwzględniać najnowsze dostępne dane naukowe. Planowany termin uchwalenia zmian to czwarty kwartał 2022 roku. 

Wszyscy uczestnicy łańcucha produkcji żywności, a zwłaszcza producenci żywności podlegają urzędowym kontrolom, do których przeprowadzania uprawnione są różne organy. Każdy z nich posiada określony katalog kompetencji oraz prawnie wskazany zakres kontroli, a także pewien schemat przebiegu kontroli. Gdzie szukać informacji na ten temat? W jaki sposób postępować w trakcie kontroli? Do czego uprawnieni są inspektorzy w trakcie przeprowadzania kontroli?  Czy istnieją ścieżki odwołania od wyników kontroli? Nie czekaj i zarejestruj się na szkolenie, na którym poznasz odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z praktycznymi aspektami przeprowadzania urzędowych kontroli! 

www.foodfakty.pl