Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Polski eksport owoców i warzyw w 2015 r. mniejszy niż rok wcześniej

Polski eksport owoców i warzyw w 2015 r. mniejszy niż rok wcześniej

PAP

W 2015 r. Polska wyeksportowała o 10 proc. mniej warzyw i o 19 proc. mniej owoców niż rok wcześniej; powodem jest rosyjskie embargo; produkty kupują od nas głównie kraje UE – poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).

W minionym roku wyeksportowaliśmy niecałe 680 tys. ton świeżych warzyw i prawie 1 mln 113 tys. ton owoców. W porównaniu do roku 2014 oznacza to ok. 10 proc. spadek eksportu warzyw oraz ok. 19 proc. spadek wywozu owoców.
 
Jak podała fundacja, nadal największym importerem polskich owoców i warzyw były kraje unijne – wysłano tam 561,5 tys. ton warzyw i 575,5 tys. ton owoców. W obydwu przypadkach odnotowano spory wzrost zakupów – dla warzyw o niecałe 100,0 tys. ton, a dla owoców o 181,0 tys. ton.
 
Drugim co do wielkości importem polskich produktów jest ugrupowanie EUG (Euroazjatycka Unia Gospodarcza, zrzeszająca m.in.: Białoruś, Kazachstan, Rosję oraz Armenię i Kirgistan) – w minionym roku wyeksportowaliśmy tam 92,3 tys. ton warzyw i niecałe 367,0 tys. ton owoców. Wyraźna tendencja spadkowa eksportu w tym kierunku jest wynikiem trwającego od sierpnia 2014 roku rosyjskiego embarga.
 
Wśród eksportowanych polskich owoców dominowały jabłka z wolumenem 888,0 tys. ton, a wśród warzyw pieczarki – ponad 201,0 tys. ton.
 
W 2015 r. Polska kupiła za granicą ponad 523 tys. ton świeżych warzyw (o ok. 20,0 tys. ton mniej niż w roku poprzednim), głównie z UE. Import owoców w minionym roku wyniósł 1 mln 434,0 tys. ton, czyli o zaledwie 17,0 tys. ton więcej niż rok wcześniej. Najwięcej sprowadziliśmy bananów – 377,3 tys. ton oraz owoców cytrusowych – 470,7 tys. ton.
 

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAMMU/FAPA została utworzona 7 maja 1992 r. przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Fundacja, zgodnie z zapisami statutu, wspiera działania mające na celu rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem. W ramach działalności analityczno-informacyjnej m.in. przygotowuje analizy ekonomiczne polityki rolnej, monitoruje rynki rolne i handel produktami rolno-spożywczymi.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 15.03.2016 roku