Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Pomoc dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

Pomoc dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

PAP

Producenci cebuli, kapusty i jabłek dostaną jednorazową pomoc w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów spowodowanym przez rosyjskie embargo – zakłada rozporządzenie przyjęte we wtorek przez rząd. Wsparcie zostanie udzielone w ramach pomocy „de minimis”.

Rada Ministrów na wniosek ministra rolnictwa znowelizowała rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana przepisów pozwoli na wypłatę pieniędzy dla rolników którzy ponoszą straty w wyniku wstrzymania importu żywności przez Rosję – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Pomoc zostanie udzielona w formie de minimis (wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej) ze środków będących w dyspozycji ARiMR. Takie wsparcie będzie udzielane na wniosek rolnika złożonym w biurze powiatowym Agencji.

Producenci cebuli i kapusty mogą liczyć na 450 zł na 1 ha powierzchni tych upraw, a 800 zł dostaną producenci jabłek na 1 ha powierzchni owocujących w tym roku sadów jabłoniowych.

Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 04.11.2014 roku