Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Powstała Polska Federacja Producentów Wina

Powstała Polska Federacja Producentów Wina

Polskie winiarstwo szansą na aktywizację małych gospodarstw rolnych – pod takim hasłem zainaugurowała dziś swoją działalność Polska Federacja Producentów Wina. Spotkanie, zorganizowane w Sejmie RP, otworzył minister Krzysztof Jurgiel.

− W resorcie rolnictwa jesteśmy otwarci na współpracę oraz nowe postulaty i wnioski dotyczące aktywizacji mieszkańców wsi – zapewnił minister.

 Obecny na spotkaniu podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zaprezentował możliwości  wsparcia dla rolników zajmujących się uprawą winorośli i producentów wina w ramach PROW 2014-2020.

Wśród działań, w ramach których  możliwe jest dofinansowanie, wiceminister w pierwszej kolejności wymienił trzy: modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw oraz premia dla młodych rolników.

Ponadto plantatorzy zajmujący się uprawą winorośli mogą korzystać także z działań PROW 2014-2020 skierowanych do rolników np. w zakresie transferu wiedzy i innowacji, przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, rolno-środowiskowoklimatycznych i innych, o ile spełnią kryteria dostępu określone w tych działaniach.

Wiceminister zaznaczył, że wsparcie produkcji wina możliwe jest także w ramach dwóch innych działań: Leader –  wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR), wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. W kontekście tego ostatniego, Ryszard Zarudzki poinformował, że przed ogłoszeniem następnego naboru wniosków, załączony do rozporządzenia wykaz rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności zostanie rozszerzony o PKD 11.02.Z – Produkcja win gronowych.

Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślali, że sektor winiarski rozwija się w Polce bardzo dynamicznie. Z roku na rok rośnie liczba gospodarstw specjalizujących się w tej dziedzinie. Zaletą tego typu działalności rolniczej jest możliwość uzyskania dochodowości już przy areale 1-2 ha.

Rozwój tej branży to miejsca pracy dla mieszkańców wsi oraz sposób na aktywizację małych, lokalnych społeczności. Dlatego, jak podkreślił wiceminister rolnictwa, warto podejmować wspólne działania, aby wypracować równe szanse dla polskich winiarzy na unijnym rynku.

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 14.04.2016 roku