Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Producenci opakowań z tworzyw sztucznych chcą określenia ambitnego celu dot. zawartości recyklatu w opakowaniach

Producenci opakowań z tworzyw sztucznych chcą określenia ambitnego celu dot. zawartości recyklatu w opakowaniach

Firmy członkowskie PlasticsEurope – organizacji reprezentującej interesy producentów tworzyw sztucznych – wezwały Komisję Europejską do określenia unijnego celu obowiązkowej zawartości recyklatu w opakowaniach z tworzyw na poziomie 30 proc. do roku 2030. Przekonują, że do osiągnięcia tego celu niezbędna będzie “wspierająca legislacja i współpraca z łańcuchem wartości”.

PlasticsEurope podkreśla, że popiera cel zapobiegania i redukcji nadmiernych opakowań i odpadów opakowaniowych. Organizacja ogłosiła, że “przyjmuje z otwartością” inicjatywę nowelizacji Dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (ang. Packaging and Packaging Waste Directive, PPWD), kluczowego elementu unijnej legislacji dotyczącej przejścia branży tworzyw sztucznych do gospodarki obiegu zamkniętego.

– Europejscy producenci tworzyw sztucznych wyrażają swoje poparcie dla inicjatywy Komisji Europejskiej ustanowienia konkretnego poziomu obowiązkowej zawartości recyklatu w wyrobach opakowaniowych i już dziś wzywają do określenia tego celu na poziomie 30 proc. dla wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2030 – wskazuje organizacja.

PlasticsEurope podkreśla, że jej firmy członkowskie rozpoczęły już prace na rzecz realizacji tego wyzwania, “inwestując miliardy euro w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia dostaw wysokiej jakości recyklatu z tworzyw sztucznych”.

– Dla osiągniecia obowiązkowego celu 30 proc. konieczne jest zwiększenie skali recyklingu chemicznego. Z tego względu nasze firmy członkowskie planują w skali europejskiej inwestycje w niezbędne technologie i infrastrukturę na poziomie 2,6 mld euro do roku 2025 i do 7,2 mld euro do roku 2030 – deklaruje PlasticsEurope.

– Świat musi uznać gospodarkę obiegu zamkniętego za element konieczny do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ochrony zasobów i środowiska. Wezwanie do określenia wiążącego celu dla zawartości recyklatu chemicznego w wyrobach opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyraża nasze zaangażowanie w przyspieszenie przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego i pomoc w realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i Planu Działań GOZ – mówi cytowany w komunikacie dr Markus Steilemann, prezes PlasticsEurope i dyrektor generalny w Covestro.

PlasticsEurope zauważa, że osiągnięcie poziomu 30 proc. recyklatu w opakowaniach wymagać będzie nowego, systemowego myślenia, zmiany nawyków i nastawienia, produktów wyższej jakości, innowacji w zakresie ekoprojektowania, nowej infrastruktury i wielu innych czynników. Recyklat musi być odzyskiwany ze wszystkich strumieni odpadów tworzyw sztucznych z wykorzystaniem dostępnych technologii recyklingu, w tym recyclingu mechanicznego i chemicznego, w oparciu o wiarygodne metody określania zawartości recyklatu wykorzystujące bilans masowy.

– Potrzebujemy harmonijnej legislacji i polityki unijnej, które dadzą stabilność i zachętę do dalszych inwestycji w selektywną zbiórkę odpadów, sortowanie i infrastrukturę do recyklingu, włączając recykling chemiczny – wskazuje z kolei Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca PlasticsEurope. – Musimy w pełni wykorzystać siłę jednolitego rynku. Należy jednak pamiętać, że zmiany systemowe wymagają zgranej współpracy. Jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele jedynie pracując razem z instytucjami unijnymi i wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości. W warunkach współpracy i przy wsparciu legislacji za 10 lat nasza branża będzie w zupełnie innym miejscu niż jest obecnie – dodaje.

www.wiadomoscihandlowe.pl