Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Produkcja jabłek w krajach UE-28

Produkcja jabłek w krajach UE-28

BGŻ PNB Paribas

Według danych WAPA  (World Apple and Pear Association), zaprezentowanych na 39. konferencji Prognosfruit, zbiory jabłek w krajach UE-28 w 2015 roku wynieść mają 11,97 mln i będą o 5% niższe niż w roku poprzednim. Odnotowany wynik może być jednak drugim najwyższym w ostatniej dekadzie, a łączne zbiory w krajach Wspólnoty będą o 7% wyższe w stosunku do średniej z ostatnich 5 lat.

Na spadek unijnej produkcji wpłynie przede wszystkim znacznie mniejsza produkcja jabłek na Węgrzech. Prognozowana przez WAPA wysokość zbiorów w tym kraju jest aż o 302 tys. ton niższa w stosunku do rekordowych 920 tys. t w 2014 roku (spadek o 33%). Znacznie niższe będą zbiory w Niemczech (885 tys. t) – o 21% w stosunku do także rekordowych w roku poprzednim, kiedy wyniosły 1,12 mln t. Warto zwrócić uwagę, że Niemcy są głównym unijnym importerem polskich jabłek, dlatego, w przypadku realizacji prognoz WAPA, zainteresowanie polskimi jabłkami ze strony tego kraju może w tym sezonie wzrosnąć. Istotny spadek zbiorów zanotują również Włochy – drugi, po Polsce, unijny producent jabłek. Produkcja w tym kraju wynieść może 2,33 mln t i być o 5% niższa niż przed rokiem. Z drugiej strony, dość wyraźny wzrost produkcji, po ubiegłorocznym spadku (-8%), zanotuje Francja. Zbiory prawdopodobnie wyniosą tam 1,59 mln t i będą o 10% wyższe niż przed rokiem.

Prognozy WAPA zakładają utrzymanie się zbiorów w Polsce na poziomie z roku poprzedniego (3,75 mln t), w przeciwieństwie do krajowych źródeł, które wskazują na wzrost produkcji w naszym kraju (GUS, TRSK).

Spadek produkcji może być czynnikiem sprzyjającym wzrostom cen jabłek w Unii i poprawie sytuacji dochodowej producentów w rozpoczętym sezonie. Przedstawiciele WAPA oceniają, że w sezonie 2014/2015 w wyniku rosyjskiego embarga i wysokiej produkcji wewnętrznej, łączne przychody producentów jabłek w Unii zmniejszyły się o ok. 20% r/r. Część producentów tych owoców odnotowała straty (za freshplaza.com).

O 7,5% zwiększyć ma się produkcja jabłek w Chinach. Polska była  beneficjentem mniejszej produkcji w Chinach w roku poprzednim, która przełożyła się na mniejszą podaż zagęszczonego soku jabłkowego na rynku światowym. W bieżącym sezonie można spodziewać się jednak tendencji odwrotnych. Ponadto o 4% wzrosnąć mają również zbiory w Federacji Rosyjskiej. Co więcej, o 17% zwiększyć ma się produkcja tych owoców na Ukrainie.

Źródło: AgroTydzień z dnia 11.08.2015 roku