Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Produkcja jabłek w Polsce przekroczyła 4,2 mln ton

Produkcja jabłek w Polsce przekroczyła 4,2 mln ton

Zbiory owoców z drzew w sadach są obecnie oceniane na ponad 4,7 mln t, tj. o ok. 6% więcej od produkcji z roku poprzedniego. Produkcja jabłek przekroczyła 4,2 mln ton i była o 5% większa niż w 2021 r. – poinformował GUS.

Łagodny przebieg zimy w 2021 r. spowodował, że kondycja drzew w sadach owocowych na początku 2022 r. była bardzo dobra. Nie zanotowano też poważnych uszkodzeń mrozowych. Ze względu na niskie temperatury i brak opadów deszczu na początku okresu wegetacyjnego kwitnienie i zawiązywanie owoców nastąpiło z opóźnieniem po newralgicznym okresie wiosennych przymrozków. Utrzymujący się deficyt wody i mała wilgotność powietrza przyczyniły się do wzmożonego opadu kwiatów oraz zawiązków owoców. Problem ten ujawniał się zwłaszcza na plantacjach nienawadnianych i zaniedbanych. Relatywnie długi okres występowania wysokich temperatur powietrza w lipcu i sierpniu oraz mała podaż wody opadowej wpływały niekorzystnie na jakość plonu handlowego powodując drobnienie owoców. Sytuacja poprawiła się we wrześniu i październiku, gdy spadek temperatur i wzrost ilości opadów deszczu wpłynął na przyrost masy handlowej owoców odmian późnych. W bieżącym sezonie rzadziej niż w ubiegłych latach, dochodziło do ekstremalnych zjawisk atmosferycznych (grad, wichury), powodujących straty w uprawach. Łączne zbiory owoców z drzew w bieżącym roku oszacowano na ponad 4,7 mln t, czyli o 6% więcej od poziomu uzyskanego w poprzednim roku.

Produkcja jabłek przekroczyła 4,2 mln ton i była o 5% większa niż w 2021 r. Zbiory gruszek oceniono na 80 tys. t, czyli o 17% więcej niż przed rokiem.

Warunki pogodowe przyczyniły się do wzrostu do poziomu 132 tys. t, tj. o 12% więcej niż rok wcześniej zbiorów śliwek. Owoce były jednak słabszej jakości, a z powodu dobowych wahań temperatury powietrza i opadów deszczu we wrześniu wiele z nich pękało i gniło na drzewach.

Produkcja owoców w sadach wiśniowych została oszacowana na ponad 183 tys. t, czyli o 10% więcej niż w 2021 r., a zbiory czereśni zwiększyły się o 30% do poziomu 77 tys. ton.

Z powodu wysokich temperatur i długiego okresu wegetacyjnego w bieżącym roku łączna produkcja brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich została oceniona na prawie 22 tys. t, tj. o 50% więcej niż w roku poprzednim.

www.e-sadownictwo.pl