Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Produkcja przetworów owocowo warzywnych w 2014 r.

Produkcja przetworów owocowo warzywnych w 2014 r.

BGŻ

Według danych GUS, w 2014 roku zwiększyła się produkcja przetworów warzywnych w stosunku do 2013 roku. Dane dotyczące firm zatrudniających 50 osób i więcej wskazują, że produkcja mrożonych warzyw w kraju  ukształtowała się na poziomie 588 tys. t i była o 2,8% wyższa niż przed rokiem.

Przy dość wysokiej dynamice wzrostu w pierwszych 4 miesiącach sezonu 2014/2015, gdy wytworzono o 12,8% mrożonych warzyw więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem (270 tys. t), w listopadzie i grudniu 2014 r. nastąpił spadek produkcji r/r, odpowiednio o 18 i 22%. Ubiegłoroczny wzrost oznaczał kontynuację wieloletniego trendu zwyżkowego i kolejną, rekordową produkcję tych przetworów w Polsce. Większej produkcji mrożonek sprzyjał wzrost zbiorów warzyw w kraju. Większe zbiory przełożyły się także na zwiększenie produkcji marynat warzywnych. Według danych GUS w 2014 r. wyniosła ona 50,5 tys. t i była o 4,1% wyższa niż przed rokiem.

Znaczący wzrost w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano również w przypadku produkcji soków z owoców i warzyw. Z danych GUS wynika, że w 2014 r. firmy średnie i duże wyprodukowały 8,16 tys. hl soków tj. o 10,3% więcej niż przed rokiem. Szczególnie w drugiej połowie roku dynamika wzrostu była silna – w listopadzie i grudniu ub. r. łączna produkcja wzrosła aż o 16,9% r/r do 1,57 tys. hl. Sprzyjać mogła temu wysoka produkcja koncentratu soku jabłkowego, ze względu na znaczną ilość jabłek kierowanych do przetwórstwa w sezonie bieżącym, a także, możliwy wzrost produkcji soków NFC z jabłek. Biorąc pod uwagę mrożone owoce, ich produkcja obniżyła się o 4,4% w relacji rocznej do 355 tys. t, na co wpływ mieć mogły mniejsze zbiory wiśni a także porzeczek czarnych.

Źródło:AgroTydzień z dnia 09.02.2015