Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Projekt FAO dotyczący wdrożenia norm Kodeksu Żywnościowego w zakresie AMR

Projekt FAO dotyczący wdrożenia norm Kodeksu Żywnościowego w zakresie AMR

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) rozpoczyna nowy projekt mający na celu ułatwienie wdrożenia najnowszych norm Kodeksu Żywnościowego dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Przyjęte w 2021 roku wytyczne mają na celu wsparcie ograniczania i redukcji AMR przenoszonej przez żywność.

Projekt prowadzony jest przez Wspólne Centrum FAO/WHO do spraw Norm Żywnościowych Komisji Kodeksu Żywnościowego (KKŻ) i Chorób Odzwierzęcych oraz Wydział Systemów Żywnościowych i Bezpieczeństwa Żywności FAO. Opracowany przez Międzyrządową Grupę Zadaniową Ad hoc KKŻ do spraw Oporności na Środki Przeciwdrobnoustrojowe i przyjęty przez Komisję Kodeksu Żywnościowego w grudniu 2021 r., zrewidowany Kodeks postępowania w celu ograniczenia i redukcji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe przenoszonej przez żywność (CXC 61-2005) oraz nowe Wytyczne dotyczące monitorowania i nadzoru nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe przenoszoną przez żywność (CXG 94-2021), wraz z Wytycznymi dla analizy ryzyka związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe przenoszoną przez żywność (CXG 77-2011), zapewniają krajom ramy do budowania skutecznych systemów krajowych.

Spotkanie inauguracyjne dotyczące projektu, które odbędzie się 17 lutego 2022 roku w godzinach 14:00-15:00, przedstawi jego tło, zakres i oczekiwane wyniki. Program spotkania dostępny jest na stronie FAO.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji na spotkanie.

www.gov.pl/ijhars