Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Przegląd unijnej polityki promocji produktów rolno-spożywczych – konsultacje publiczne KE

Przegląd unijnej polityki promocji produktów rolno-spożywczych – konsultacje publiczne KE

Polityka promocji rolnictwa UE pomaga rolnikom i przemysłowi spożywczemu sprzedawać swoje produkty na coraz bardziej konkurencyjnym rynku światowym.

W związku z powyższym, Komisja Europejska dokona przeglądu tej polityki, w celu zwiększenia jej wkładu w zrównoważoną produkcję i konsumpcję.

W wyniku przeprowadzenia przez Komisję oceny wpływu unijnej polityki promocji produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym UE oraz w krajach trzecich opublikowany został stosowny raport.

Z przedmiotowego raportu z oceny, opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 11 stycznia 2021 r. wynika, że działania finansowane w ramach unijnej polityki promocji produktów rolno-spożywczych skutecznie przyczyniają się do realizacji ogólnego celu polityki promocji, jakim jest zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego UE. Ponadto, działania te realizowane są stosunkowo skutecznie, są ogólnie spójne z działaniami prowadzonymi w ramach innych polityk UE i wykazują się wyraźną wartością dodaną dla UE. Wyniki tej oceny zostaną również uwzględnione w ogólnym przeglądzie polityki UE.

W dniu 11 lutego 2021 r. przyjęte natomiast zostało sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat realizacji polityki promocji od 2016 r. Sprawozdanie to zawiera szczegółowe dane dotyczące realizacji tej polityki od czasu jej ostatniej reformy oraz zalecenia, które należy poddać dalszej analizie w kontekście nadchodzącego przeglądu polityki UE.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 10 lutego 2021 r. Komisja Europejska opublikowała tzw. mapę drogową, dotyczącą przeglądu unijnej polityki promocji produktów rolno-spożywczych na portalu KE „Wyraź swoją opinię”. Mapa drogowa ma formę wstępnej oceny skutków, przedstawiającej różne dostępne warianty strategiczne, w kontekście przeglądu polityki promocji, a zatem opisuje problem, który należy rozwiązać i cele, które należy osiągnąć. Dodatkowo wyjaśnia, dlaczego działania UE są potrzebne, zarysowuje też opcje polityki i opisuje główne cechy strategii konsultacji.

Powyższa strona internetowa jest zatem miejscem, w którym obywatele i zainteresowane strony mogą wyrazić swoje opinie i wnieść wkład w proces decyzyjny UE, mający wpływ na zmianę przepisów rozporządzeń unijnych.

Komisja Europejska czeka na informacje zwrotne od zainteresowanych stron, na temat wstępnej oceny skutków unijnej polityki promocji produktów rolno-spożywczych, w terminie do 9 marca 2021 r. (do północy czasu brukselskiego).

www.kowr.gov.pl